Search

Mitologiczna podróż

 Uczniowie klas V wybrali się w niesamowitą „mitologiczną podróż”, wieńczącą realizację projektu edukacyjnego „Małe i duże mitologiczne podróże”.

W dniu 16 kwietnia klasa Vb podczas przerw prezentowała samodzielnie wykonane stroje postaci mitologicznych oraz rozdawano ulotki zawierające informacje o przedstawianej postaci, aby wszystkim uczniom szkoły przybliżyć tę ciekawą tematykę. Zainteresowanie było duże. Dzień później klasy V miały okazję zweryfikowania swojej wiedzy w konkursie mitologicznym pt. „Z wizytą na Olimpie”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów dotyczących historii Grecji, a w szczególności mitologii greckiej oraz wykazanie się znajomością treści poznanych mitów. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą z tej interesującej dziedziny.

I miejsce zajęła drużyna kl.Vb

II miejsce kl. Vc

III miejsce kl.Va

Wszystkim uczestnikom gratuluję.        M.Miłosek