Search

DOŁĄCZCIE DO KLUBU OBROŃCÓW PLANETY z 1c

Wystarczy zbierać niepotrzebne płyty DVD i CD,

które rozkładają się ponad 1000 lat

i zaśmiecają naszą planetę.

 

BĄDŹMY  EKO – BROŃMY NASZĄ PLANETĘ

 

AKCJA WSPIERANA PRZEZ RADĘ RODZICÓW SP3

oraz klubowiczów z klasy 1c

 

W związku z ważnością podjętego przedsięwzięcia

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW CHODZIEŻY

do przyłączenia się do naszej akcji.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 3 przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ekologicznej.

Uczniowie z klasy 1c wraz z wychowawcą, panią Małgorzatą Doręgowską zostali członkami  Klubu Obrońców Planety, a w ramach swojej działalności będą koordynować w szkole przebieg akcji. Główna działalność Klubu, to zbiórka płyt DVD i CD. Akcja w szkole jest wspierana przez Radę Rodziców, a jednocześnie obejmować będzie środowisko lokalne szkoły.

Celem akcji jest przede wszystkim poprawienie wśród uczniów poziomu wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, a w szczególności poznanie zagrożeń w najbliższym środowisku i rozbudzenie odpowiedzialności za jego stan.

Organizacja akcji w szkole ma także na celu promowanie Szkoły Podstawowej nr 3, jako placówki realizującej swoje zadania w zgodzie z dbałością o środowisko naturalne i edukującej społeczność lokalną w tym zakresie.

W miniony poniedziałek klubowicze z kl.1c z wychowawcą oraz przewodniczącą Rady Rodziców zainaugurowali akcję w szkole – przygotowano tablice informacyjną, rozdawano ulotki, a także ogłoszono dwa konkursy zachęcające społeczność szkolną do przystąpienia do Klubu Obrońców Planety, a tym samym rozwinięcie świadomości ekologicznej wśród uczniów.

 

Konkurs „Eko KLASA” – ma zachęcić uczniów do wspólnego zbierania płyt w klasie oraz wyrobienie nawyku segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania, czyli w gospodarstwach domowych uczniów.

Dla klasy, która zbierze najwięcej płyt przewidziana jest nagroda specjalna – posadzenie drzewa na terenie szkoły z pamiątkową tabliczką „Obrońcy planety z klasy….” .

Głównym celem drugiego, plastycznego konkursu „Nasze rady na odpady” jest natomiast upowszechnianie inicjatyw twórczych uczniów poprzez wtórne wykorzystanie odpadów jako tworzywa artystycznego. Praca konkursowa musi być wykonana na bazie płyt DVD/ CD. Na uczniów czekają nagrody indywidualne oraz dyplomy „Obrońców PLANETY”.

Szczegółowe informacje i regulaminy konkursów dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz Rady Rodziców.

Regulaminy konkursów. - pobierz