Search

Uroczystość na cmentarzu - oznakowanie grobów powstańców

17 maja na cmentarzu w Chodzieży, w kwaterze grobów powstańców odbyła się uroczystość związana z oznakowaniem mogił powstańców medalem "Powstaniec Wielkopolski". inicjatorem akcji było Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego. Na uroczystości obecni byli wszyscy uczniowie klas IV-VI i nauczyciele naszej szkoły.