Search

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie” tylko do 11 czerwca - weź udział

 Konkurs plastyczny

pt. „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie”

 Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz współorganizatorzy akcji informacyjno-edukacyjnej „Bezpieczna Woda” zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie”. 

 

Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

 Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie minimum A4, maksimum A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

 Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Prace należy oddać do wtorku, 11.06. 2013, do p. Małgorzaty Jeśko –Doręgowskiej.

Na odwrocie pracy musi być wpisane: imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, tytuł pracy, adres do korespondencji i telefon kontaktowy rodzica/opiekuna.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU