Informacja - „WYPRAWKA SZKOLNA 2013/2014”

  • Drukuj

Informujemy, iż można składać wnioski dotyczące  dofinansowania podręczników szkolnych pt. „Wyprawka Szkolna 2013/2014”. W roku 2013 programem objęci będą uczniowie klas I-III, V szkoły podstawowej oraz uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie  z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Informujemy również, iż został zwiększony próg dochodowy w przyznawaniu świadczeń:
- rodzice uczniów klas I szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie przekraczał 539 zł netto,
- rodzice uczniów klas II-III oraz V będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie przekraczał 456 zł netto.

 

 „Wyprawka Szkolna 2013”

 Warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych „Wyprawka szkolna” określa:

  1. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
  2. ZARZĄDZENIE Nr 81/2013 BURMISTRZA MISTA CHODZIEŻY z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie ustalania terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych.

§ 1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy - do dnia 10 września 2013 r.

Wnioski i należne dokumenty należy składać do pedagoga szkolnego.

 Pomocy udziela się uczniom klas pierwszych, u których kryterium dochodowe wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

W pozostałych przypadkach uczniów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego kryterium dochodowe wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

 Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek ( gotowy druk do pobrania u pedagoga lub w sekretariacie).
  2. Zaświadczenia o dochodach.
  3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, dofinansowania do mieszkania.
  4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.
  5. Faktura za zakupione podręczniki.

 

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

w klasach I – III   225 zł

w klasie V           325 zł