Pierwszy sukces w nowym roku szkolnym

  • Drukuj

 Już początku roku szkolnego 2013/14 Szkołę Podstawową nr 3 w Chodzieży  spotkało niespodziewane wyróżnienie. Szkoła otrzymała list od Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, Mateusza Klemensa z podziękowaniem za aktywne działania dyrekcji i nauczycieli SP3 na polu wychowania młodych kreatywnych Wielkopolan, którzy w przyszłości będą stanowili o losach regionu. SP3 zajęła I miejsce w Konkursie pn.  „Eko Wielkopolska” w kategorii szkół podstawowych. Laureatkami konkursu zostały uczennice obecnej klasy szóstej: Klaudia Nowak i Monika Mocarska.

 

Nagrodą jest jednodniowy pobyt grupy uczestników konkursu w Poznaniu, w ramach którego uczniowie będą zwiedzać ekspozycję towarzyszącą Światowym Dniom Innowacji, wystawę prac konkursowych oraz wezmą udział  w warsztatach z zakresu przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia z wykorzystaniem gry testowanej w projekcie „Przedsiębiorczość  drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej”, finansowanym przez Unię Europejską w ramach EFS.