Search

„Czytam i rozumiem”

Uczniowie klas drugich przez cały rok uczestniczyli w szkolnym projekcie „Czytam i rozumiem” zorganizowanym przez wychowawców klas. Projekt miał na celu doskonalenie umiejętności z zakresu czytania i rozumowania czytanego tekstu, która jest potrzebna uczniom niemal na każdej lekcji i przydatna w wielu codziennych, życiowych sytuacjach i zmaganiach nie tylko w szkole.

 

 

 

Realizacja projektu oparta była na tematycznych kartach pracy – zgodnych z realizacją zagadnień Podstawy Programowej przy współpracy z Rodzicami. 

W każdym miesiącu uczniowie wykonywali specjalnie przygotowaną tematycznie, bądź nawiązującą do pory roku kartę pracy, na której trzeba było wykazać się błyskotliwym myśleniem oraz doskonałym zrozumieniem tekstu. Podobną kartę uczniowie otrzymywali raz w miesiącu do domu. Wychowawcy uznali, że dzięki takiej formie każdy uczeń może ze spokojem zdecydować o odpowiadającym mu sposobie radzenia sobie z rozumowaniem czytanych tekstów, a zmagania te mogli jednocześnie śledzić rodzice uczniów. Każda praca i sposoby rozumowania były wspólnie omawiane na zajęciach, a uczniowie mogli wzajemnie uczyć się innych rozwiązań. 

Pięcioro uczniów, którzy w ciągu całego roku uzyskali najwyższe wyniki z poszczególnych kart pracy byli zakwalifikowani do finału na poziomie drugich klas. Wśród nich byli: 

Kl. 2 a: Kamil Kuzara, Wiktoria Pytel, Agata Lewandowska, Hubert Kita, Kuba Tatara, 

Kl. 2 b: Weronika Tomaszewska, Oliwia Szewczak, Krzysztof Szafrański, Oliwia Bajan, Jan Tomaszewski.

Kl. 2 c: Mateusz Hak, Gabriela Poznańska, Olga Zydor, Natalia Hajt, Oliwier Jóżwiak.

W finale najwięcej punktów zdobyła Weronikia Tomaszewska i to ona otrzymała tytuł MISTRZA czytania ze zrozumieniem. 

Wychowawcy serdecznie gratulują Weronice oraz pozostałym uczniom całorocznej, wytrwałej pracy i zdobytych umiejętności.