Bezpieczne wakacje letnie

  • Drukuj

Szkoła Podstawowa nr 3 przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje, której celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

 

 

Założeniem akcji jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzania letniego wypoczynku oraz ukształtowanie właściwych nawyków związanych z bezpieczeństwem. Zadaniem osoby prowadzącej zajęcia jest zapoznanie uczniów z modelami bezpiecznych zachowań, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów i wzbudzenie u dzieci zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa – Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia ratunkowego.

W ramach akcji zostaną przeprowadzone w klasach lekcje o bezpieczeństwie w czasie wakacji letnich oraz chętne osoby mogą wziąć udział w konkursach z atrakcyjnymi nagrodami. Termin oddawania prac 30 września 2014 roku. Szczegóły konkursu: LINK