Search

Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli w Nadleśnictwie Podanin

Ciekawe zajęcia o lesie i pracy leśnika odbyli nauczyciele „ Trójki” spotykając się w Nadleśnictwie Podanin z Paniami: Marzeną Kryzą i Magdaleną Szramą. Spotkanie dotyczyło głównie wykorzystania wiedzy przyrodniczo - leśnej w edukacji szkolnej. Panie w sposób ciekawy przedstawiły zagadnienia związane z drzewostanem leśnym( zajęcia praktyczne), historią Lasów Państwowych, zadaniami leśnika,łowiectwem i ochroną przeciwpożarową lasów.

 
Nauczyciele mieli okazję do poznania terenu wokół Nadleśnictwa Podanin i „naturalnych pomocy naukowych", które w prosty sposób można wykorzystać na zajęciach w szkole. W czasie spotkania nauczyciele stali się dziećmi odpowiadającymi na pytania prowadzących zajęcia - nauczycielek -leśników. Miła atmosfera, duża doza wiedzy i relaksu pozostanie w pamięci uczestników zajęć, a jednocześnie zachęci do ponownego odwiedzenia Nadleśnictwa Podanin.

Elżbieta Konieczka