Search

„Sport, to moja pasja”

Szkolna akcja i konkurs zarazem miała na celu wyłonienie spośród społeczności szkolnej i uhonorowanie najaktywniejszych uczniów, a zarazem sportowców Szkoły Podstawowej nr 3. Osób, które swoją osobowością i postawą wyróżniają się wśród koleżanek i kolegów i reprezentują aktywną postawę prozdrowotną. Uczniów, charakteryzujących się nienaganną kulturą osobistą, wyjątkową aktywnością fizyczną w szkole i poza nią.

 

 

Była to wyjątkowa okazja docenić uczniów lubiących indywidualnie i z rodziną aktywnie spędzać czas wolny, a także na miarę swoich możliwości osiągać sukcesy sportowe.
Uczniowie mogli samodzielnie lub przez koleżeństwo i nauczycieli zgłaszać swoje „kandydatury”. Musiały zawierać one zdjęcia ucznia oraz opis sportowych pasji, sukcesów oraz form spędzania wolnego czasu. Prace były prezentowane na tablicy głównego korytarza, a w przeddzień zakończenia roku szkolnego odbyło się w całej szkole głosowanie na tych, którzy zafascynowali swoją pasją i zamiłowaniem do sportu społeczność szkolną. Wyniki zostały uroczyście ogłoszone podczas zakończenia roku szkolnego. Tytuł „Najlepszego Sportowca SP3” wraz z dyplomem i nagrodą ufundowaną przez Radę Rodziców otrzymali: w kategorii klas 1-3: Agata Łuczak i Jakub Małkowski, a w kat. klas 4-6 doceniono sportową postawę Joanny Kmiotek i Kacpra Fedorowicza.
Dyplomy i nagrody wręczyła uczniom pani dyrektor Hanna Lohr, przew. Rady Rodziców, p. Magdalena Kaczmarek i organizator akcji, p. Małgorzata Jeśko- Doręgowska.
Mamy nadzieję, że konkurs ten zachęcił naszych uczniów do aktywnego i zdrowego stylu życia, w którym jest czas na naukę, sport i inne zainteresowania. Naszym priorytetowym zadaniem jest stworzenie wizerunku ucznia, aktywnie i zdrowo spędzającego czas wolny, swoją postawą i przekonaniami mówiącego „NIE” agresji oraz „nudzie” i uleganiu „zagrożeniom cywilizacji”, jakimi są otyłość i wady postawy. Wszystkim uczniom życzymy więc aktywnie spędzonych wakacji!