Search

Z książką za pan brat…i nie tylko

Klasa 2b wraz z wychowawczynią p. Martą Kaczmarek od początku roku szkolnego, cyklicznie - raz w miesiącu, realizuje scenariusze zajęć autorskiego projektu czytelniczego "Z książką za pan brat". Przypominając - projekt ten propaguje czytelnictwo wśród dzieci, poprzez comiesięczne odwiedzanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w celu wymiany książek, a także poprzez szeroko rozumianą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. W minionym czasie miały miejsce dwa ciekawe spotkania.

Czytaj więcej: Z książką za pan brat…i nie tylko

Let’s count with Teddy

Wiek XXI jest czasem wyzwań – nowych metod nauczania, stosowania technologii społeczeństwa informacyjnego, nacisku na pracę w zespole oraz wprowadzenia wymiaru europejskiego do edukacji. Doskonałym do tego narzędziem jest program eTwinning. Program eTwinning to europejska współpraca szkół za pośrednictwem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

Czytaj więcej: Let’s count with Teddy

„Poetry in English"

W dniu 09.12.2013 roku odbył się finał konkursu „Poetry in English” dla uczniów klas III naszej szkoły. Uczestnicy, przechodząc etapy klasowe mieli za zadanie przedstawić wybrany wiersz w języku angielskim przy wykorzystaniu rekwizytów lub innych pomocy. Celem konkursu było rozwinięcie zdolności artystycznych, ruchu scenicznego, nauka wymowy i znaczenia nowego słownictwa zawartego w wierszach oraz rozwinięcie zdolności plastycznych, poprzez wykonanie rekwizytów dotyczących wybranego wiersza. W zbiorze wierszy dla dzieci znaleźli się anglojęzyczni autorzy.

Czytaj więcej: „Poetry in English"

Uczeń SP 3 w trójce najlepszych ekologów

Uczeń klasy VI b Bartosz Ewert zajął II miejsce w VI Olimpiadzie Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski. To wielki sukces tego młodego ucznia, który opanował wiedzę z trudnej i obszernej dziedziny, jaką jest ekologia. Wykazał się wiedzą pokonując wielu swoich rówieśników z pięciu powiatów północnej Wielkopolski.

Czytaj więcej: Uczeń SP 3 w trójce najlepszych ekologów

"Za kasztany i żołędzie wiedzy ci przybędzie"

W ostatnim czasie odbyło się podsumowanie II edycji konkursu zorganizowanego przez Nadleśnictwo Podanin pt. " Za kasztany i żołędzie wiedzy ci przybędzie". Nasza szkoła zajęła IV miejsce zbierając 1047 kg. Uczestniczyli w nim uczniowie klas I- VI. Tegoroczna zbiórka owoców leśnych była nieco trudniejsza ze względu na mniejsze plony w stosunku do roku ubiegłego. Niemniej jednak za trud i wysiłek bardzo dziękujemy uczniom i rodzicom. Nadleśnictwo Podanin nagrodziło wszystkie szkoły upominkami stosownie do uzyskanych wyników. Otrzymaliśmy zestaw książek edukacyjnych. 

Czytaj więcej: "Za kasztany i żołędzie wiedzy ci przybędzie"