Search

Wyprawa po „dary lasu”

Sobotnia pogoda sprzyjała spacerom i zachęcała do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. Wykorzystali to aktywnie uczniowie „Trójki”, którzy wraz z opiekunami, wędrowali po okolicznych lasach, szukając i zbierając „darów lasu”. Pomocą służyli leśnicy z Nadleśnictwa Podanin, p. Magdalena Szrama i leśniczy p. Maciej Grus. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i ciekawością odnajdowały siedliska zwierząt leśnych i słuchały opowieści o zachowaniach mieszkańców lasu. Uczniowie podążali leśnymi ścieżkami zgodnie z wyznaczoną drogą na mapkach. Bacznie obserwując przyrodę zbierali liście i szyszki różnych gatunków drzew zgodnie z otrzymanymi od leśników wskazówkami. Dzieci rozpoznawały kory drzew liściastych i iglastych oraz obserwowały dużą różnorodność mchów i porostów. Zebrane przez uczniów „dary lasu” posłużą do przeprowadzenia szkolnych zajęć przyrodniczych. Starsi uczniowie będą wykonywali albumy, a młodsi zaprojektują „Panią Jesień” z kolorowych liści.

Wizyta uczniów w lesie miała również zachęcić do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu oraz spotkań z rówieśnikami, co z pewnością wpływa na dobre samopoczucie.
Wyprawa zakończyła się wspólnym ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami.
Zajęcia terenowe były częścią projektu „Jesteśmy przyjaciółmi lasu i jego mieszkańców”, który jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży.

 

NA STRAŻY ZDROWIA UCZNIÓW

Corocznie w szkołach podejmowanych jest wiele działań mających na celu dbałość o zdrowie uczniów. Ogólnopolskie dane są jednak nadal głęboko niepokojące. Otyłych dzieci w Polsce przybywa z roku na rok. Lekarze biją na alarm i radzą jak najszybciej zacząć walkę z tym zjawiskiem. Specjaliści zwracają uwagę na narastający problem otyłości i niezwykle niską aktywność fizyczną. Działania szkoły na rzecz zdrowia uczniów to też jeden z priorytetowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w bieżącym roku szkolnym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska, a zwłaszcza uczniów nasza szkoła przystąpiła do największego w Polsce projektu edukacyjnego „Zapobieganie nadwadze, otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Realizatorem projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie przy współpracy partnerów: Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” i Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Przedsięwzięcie finansowane jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i partnerstwie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Promocja zdrowego trybu życia to jeden z priorytetów programu. Mamy nadzieję, że podjęte działania pomogą uczniom oraz ich rodzicom zwiększyć świadomość co do skutków nadwagi i otyłości oraz poszerzą wiedzę o prawidłowych nawykach żywieniowych i potrzebie aktywności fizycznej.
Szkoła, w której uczeń przebywa przez wiele godzin, nie może pozostać obojętna wobec wymogów rozwojowych i zdrowotnych dzieci i młodzieży. W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw, istnieje szereg możliwości wdrażania zasad prawidłowego stylu życia i te możliwości zamierzamy wykorzystać.

Wdrażanie zasad prawidłowego żywienia rozpoczęliśmy od realizacji w całej szkole programu „Szklanka mleka” oraz „Owoce w szkole”. Dzieci otrzymują co najmniej dwa razy w tygodniu (bezpłatnie) mleko oraz porcję warzyw, owoców i soków owocowo- warzywnych. Odbyły się też pierwsze lekcje dotyczące zdrowego odżywiania, podczas których uczniowie poznali możliwości przetwarzania owoców i warzyw oraz zachowanie ich wartości również w okresie zimy. Uczniowie mogli się przekonać o tym, że suszone owoce doskonale mogą zastąpić batonik, a kiszona kapusta do dania obiadowego jest wartościowsza i smaczniejsza od witaminy „C” w tabletce. Kształtowanie prozdrowotnych postaw, a w konsekwencji – zapobieganie rozwojowi nadwagi i otyłości rozpoczęto od propozycji dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć fizycznych, ogólnorozwojowych dla uczniów klas drugich. Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności służące nabywaniu prawidłowych nawyków w zakresie aktywności fizycznej.

W ramach programu „Szkoła Przyjazna Żywieniu i Aktywności Fizycznej” będziemy zapraszać i motywować uczniów oraz ich rodziców do podjęcia skutecznych działań na rzecz poprawy żywienia i aktywności fizycznej poprzez różnego rodzaju akcje, zabawy, konkursy, olimpiady, gazetki i zajęcia kulinarne. Mamy nadzieję, że podjęte i zaplanowane działania oraz współpraca z właściwymi instytucjami pozwoli nam osiągnąć zamierzone cele.
Realizacja projektu w szkole jest zaplanowana na dwa lata i będzie wdrażana podczas lekcji wychowania fizycznego, przyrody, lekcji wychowawczych, na spotkaniach z rodzicami oraz na zajęciach i imprezach dodatkowych.
Małgorzata Jeśko-Doręgowska, szkolny lider projektu.

 

Dzień Edukacji Narodowej

„nie bukiet kwiatów i nie laurki, lecz wiersze które znają matki i córki…”


W roku 2013 przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci i stulecie poetyckiego debiutu Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu temu wielkiemu Poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując optymizm codziennego życia.
Aby upowszechnić wiedzę o Julianie Tuwimie w szkole przygotowano projekt edukacyjny pt. „Lokomotywa Pana Tuwima”, który uroczystym apelem zainaugurował obchody Roku Tuwima i był realizowany od kwietnia do października 2013.
14 października, w Dzień Edukacji Narodowej zaplanowano podsumowanie projektu. Na tę okoliczność przygotowano akademię słowno-muzyczną parodiującą wiersze poety. Uczniowie w ten sposób uczcili „szkolne święto”.
Swoim nauczycielom oraz zaproszonym gościom przynieśli w darze „nie bukiet kwiatów i nie laurki, lecz wiersze które znają matki i córki…”.
Uczniowie, dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej, podczas apelu, poznali sylwetkę Juliana Tuwima od nieco innej strony – nie tylko jako poety, ale również jako odkrywcy, który uwielbiał eksperymentować i robić doświadczenia w swoim domowym laboratorium. Było zabawnie, wesoło, plastycznie i muzycznie. Odbyły się turnieje wiedzy o Tuwimie, czytanie jego poezji, konkurs recytatorski i krasomówczy. Projekt miał zachęcić uczniów do czytania poezji, recytacji, miał pobudzać wyobraźnię i wrażliwość estetyczną.
Na lekcjach języka polskiego, w kl.4-6 przeprowadzono cykl lekcji poświęconych życiu i twórczości J. Tuwima. Uczniowie samodzielnie wyszukiwali i przedstawiali w formie prezentacji ciekawostki z życia poety. W bibliotece szkolnej przygotowano wystawę tematyczną oraz ekspozycję książek poety.
W poniedziałek, 14 października podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się gościnnie w CHDK oraz w obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi oraz samych uczniów pani dyrektor Hanna Lohr skierowała do społeczności SP3 życzenia oraz podziękowania dla pracowników za zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i szkoły. Wspólnie obejrzano przygotowaną, zabawną akademię w wykonaniu uczniów oraz prezentację filmu z przebiegu działań, które odbyły się podczas realizacji projektu. Ogłoszono również wyniki konkursów zrealizowanych w ramach projektu „Lokomotywa Pana Tuwima”.
Konkurs plastyczny pt. „W świecie wierszy Pana Tuwima”: I m. - Agata Maczyńska 4a, II m. - Wiktor Pytel 2a, III m. - Bartłomiej Dziedzic 4c.
Konkurs recytatorski (kl.4-6) pt. „Tuwim dzieciom”: I m. – Dominika Dziekan 6a, II m. – Tomasz Krupa 5a, III m. - Olga Kruszka 5b.
Konkurs plastyczny pt. „Lokomotywą Pana Tuwima zajadę daleko” (4-6): I m. – Julia Januchowska 5b, II m. – Natalia Kałużna 5c, III m. – Wiktoria Chmiel 5c.
Przeprowadzono również turnieje międzyklasowe: „Czytam i rozumiem z Julianem Tuwimem w tle”; turniej wiedzy pt.: „Szukamy Tuwima w chodzieskich szkołach”, konkurs krasomówczy „Tak pisać, by słowom było ciasno, a myślom przestrzennie” oraz spotkania z mamami z okazji Dnia Matki, pt. „Poczytam Ci Mamo – wierszykowe przygody z Tuwimem”.

 

„Jak dbać o zęby?"

7 października 2013 r. wszyscy uczniowie klas I z wychowawcami wzięli udział w lekcji profilaktycznej „ Dbamy o zęby”, która odbyła się w gabinecie stomatologicznym. Dzieci zapoznały się z pracą dentysty, narzędziami i sprzętem jakim się posługuje. Powiedziano również o sposobach dbania o higienę jamy ustnej oraz zasadach prawidłowego odżywiania. Podczas spotkania okazało się, że uczniowie klas pierwszych mają dużą wiedzę na temat dbania o zęby, jednak nie zawsze stosują ją w życiu codziennym.

Czytaj więcej: „Jak dbać o zęby?"

Policzmy z misiem!

Let's count with Teddy!
(Policzmy z misiem!)

Pod takim hasłem klasa II a wraz z wychowawczynią Agnieszką Ambrożuk rozpoczęła realizację projektu w ramach europejskiej współpracy eTwinning. Współpraca ta opiera się za pośrednictwem mediów elektronicznych. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy poza granicami.

Czytaj więcej: Policzmy z misiem!