Search

„Inna” lekcja

„Inna” lekcja.
W Szkole Podstawowej nr 3 uczniowie klas pierwszych uczą się bezpiecznych zachowań. Szkołę odwiedzili przedstawiciele policji, straży pożarnej, energetyki i PZU. Dzieci uczyły się podstawowych zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach w szkole, domu i na ulicy. Wszystkim dzieciom wręczono elementy odblaskowe. Następnym działaniem szkoły na rzecz podniesienia bezpieczeństwa dzieci rozpoczynających naukę w szkole jest udział w programie „ Klub Bezpiecznego Puchatka”.

 

Z wizytą w piekarni

Z wizytą w piekarni SA i SA
04.10.2013 r. uczniowie klasy 3c wraz z wychowawcą p. Justyną Wiśniewską udali się z wizytą do piekarni SAiSA, aby poznać „od kuchni” proces wypiekania i produkcji chleba oraz innych wyrobów piekarniczych. Po piekarni oprowadzał uczniów właściciel - p. Wojciech Sarna, który w towarzystwie piekarzy pokazywał i dokładnie objaśniał proces wypieku chleba.

Czytaj więcej: Z wizytą w piekarni

Dzień Chłopca

Cała szkoła świętowała…
W minionym tygodniu w Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się obchody Dnia Chłopca. Święto to jest corocznie wyjątkowo oczekiwane przez chłopców, którzy czują się szczególnie wyróżnieni tego dnia. Nic jednak nie udałoby się, gdyby nie pomysłowość i pamięć „damskiej” strony szkoły oraz pomocy pań wychowawczyń. Tradycyjnie już dla klas 4-6 zorganizowano dyskotekę, podczas której uczniowie wspaniale bawili się już od pierwszych, muzycznych rytmów. W klasach młodszych rozmawiano o „dżentelmenach”, obdarowywano się upominkami i laurkami. Odbyły się też zawody „siłaczy”, konkursy taneczne oraz klasowe spotkania przy ognisku. Obchody sprawiły dużo radości wszystkim uczniom i były okazją do wspólnej zabawy. Każdy CHŁOPIEC z pewnością poczuł się ważny, a wystarczyło tylko pamiętać…

 

Inauguracja programu "WF Z KLASĄ"

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego, pilotażowego programu "WF Z KLASĄ". Celem tej akcji jest uatrakcyjnienie zajęć z wychowania fizycznego, wprowadzając nowe metody prowadzenia lekcji.  Program ma za zadanie również pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność, nawet uczeń, który nie lubi lub czuje się niepewnie na lekcji wychowania fizycznego. Ogólnopolska inauguracja programu odbyła sie 4 września na konferencji w Warszawie, w której wziął udział nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Doręgowski. W obecności Pani Minister Sportu Joanny Muchy oraz Minister Edukacji Narodowej Katarzyny Szumilas dyskutowano na temat zmian w wychowaniu fizycznym oraz planowanych działaniach. Szkolna inauguracja programu odbyła się 2 października na lekcjach wychowawczych. Po krótkim apelu, na którym przedstawiono cele programu, uczniowie wybrali po trzech klasowych przedstawicieli, którzy wezmą udział w Sportowym Okrągłym Stole - ogólnoszkolnej debacie nt. wychowania fizycznego. Podzczas spotkania uczniowie zaprezentują swoje propozycje oraz wspólnie z nauczycielami wf wybiorą zadanie do realizacji w ramach projektu. Wszystkie działania związane z przebiegiem projektu będą publikowane na nowo powstałym szkolnym blogu "Trojanie tworzą wf z klasą" - ten blog oraz blogi wszystkich szkół zaangażowanych w program stworzą bazę DOBRYCH PRAKTYK WF dla innych szkół w Polsce.

 

Warsztaty kreatywnego myślenia w Poznaniu

To był udany dzień…
W poniedziałek 23 września dwudziestoosobowa grupa uczniów z naszej szkoły została zaproszona do Poznania na warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia w Concordia Design. Zaproszenie to otrzymaliśmy dzięki Klaudii Nowak i Monice Mocarskiej z klasy VIc, które zajęły pierwsze miejsce w konkursie plastycznym EKO, organizowanym przez tę firmę.

Czytaj więcej: Warsztaty kreatywnego myślenia w Poznaniu