Search

Projekt E - twinning

Projekt Powstańcy Wielkopolscy w naszej małej Ojczyźnie zakończony! W trakcie realizacji projektu młodzież zapoznała się z dziejami Powstania Wielkopolskiego. Projekt kultywował pamięć o zwycięskim zrywie i zmarłych powstańcach oraz krzewił wartości jakie reprezentowali powstańcy.

 Postęp działań:

• Przed przystąpieniem do pracy uczniowie zostali dobrani w zespoły międzyszkolne, które podzielą się pracą i wymienią adresami mailowymi. Ustalone zostaną metody działania i zdobywania informacji na temat powstańców.

• Uczniowie biorący udział w projekcie przygotowali biogramy powstańców wielkopolskich, którzy mieszkali w najbliższej okolicy. Biogramy te będą przygotowane w programie PowerPoint w 10 slajdach 

• Gotowe biogramy uczniowie przesyłali do członków swojego zespołu ze szkoły partnerskiej. 

• W wyniku tej pracy powstał zbiór życiorysów osób związanych z powstaniem wielkopolskim mieszkających na terenie powiatu chodzieskiego i Warszawy. 

• Efekt wspólnej pracy został umieszczony na stronach Internetowych współpracujących szkół. 

Projekt Powstańcy Wielkopolscy w naszej małej Ojczyźnie był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chodzieży oraz Szkołę Podstawową nr 52 w Warszawie. Obie szkoły mają tego samego patrona, którym są Powstańcy Wielkopolscy. Projekt realizowany był w okresie od grudnia do końca czerwca 2015. Zapoczątkowała go wizyta dyrektora Jana Orłowskiego z SP 52 i nauczyciela koordynatora Michał Kielian w Chodzieży. Zaowocowała ona podpisaniem listu intencyjnego i ustaleniem dalszych działań. Kolejnym krokiem było dobranie młodzieży chętnej wziąć udział w projekcie. Byli to uczniowie klas 4-6 zainteresowani historią Powstania Wielkopolskiego. Zostali oni dobrani w pary z uczniami z partnerskiej szkoły. Tak powstałe zespoły wymieniły się adresami mailowymi i ustaliły zasady współpracy. Ich zadaniem było stworzenie biogramów powstańców wielkopolskich, którzy mieszkali lub walczyli w najbliższej okolicy. Ta część projektu okazała się sporym wyzwaniem zwłaszcza dla grupy warszawskiej, która miała ograniczony dostęp do materiałów. Uczniowie z Chodzieży mieli ułatwione zadanie dzięki Pani Dorocie Marciniak, która instruowała ich jak pisać biogramy i udzielała cennych informacji. Udostępniła również swoje materiały dotyczące powstańców. Mimo trudności udało się zrealizować to zadanie. Powstały zbiór życiorysów można zobaczyć na stronach Internetowych współpracujących szkół. Został on również wydrukowany w wersji papierowej z czego powstała wystawa w holu SP3 w Chodzieży. Uczestnicy projektu oceniają współpracę jako udaną i są zadowoleni z jej rezultatów, dlatego też liczą na kolejne wspólne projekty w przyszłości.

 

JAK SZUKAĆ DANYCH DO BIOGRAMU

JÓZEF KACZMAREK

MICHAŁOWICZ ZDZISŁAW

PRADZIADEK

POWSTAŃCY

STĘPNIAK STANISŁAW

CYŁKOWSKI

HISTORIA OLIEGO

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE