Search

Zakończenie ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

W piątek, 26 czerwca sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 3 była wypełniona po brzegi, a wszystko za sprawą lśniących w białych koszulach uczniów, ich rodziców, gości, dyrekcji i nauczycieli przybyłych tego dnia na uroczystość zakończenia roku. O godzinie 11.30 zgromadziła się społeczność szkolna klas 1-5. Po powitaniu i kilku słowach skierowanych do zgromadzonych przez p. Justynę Wiśniewską- podsumowujących pracę bieżącego roku przedstawiono program artystyczno – muzyczny przygotowany przez uczniów i wychowawców klas pierwszych. Nie zabrakło też słów skierowanych do klas trzecich i życzeń przed rozpoczęciem ich nauki w klasie czwartej.

 

 

 

Pani dyrektor, Hanna Lohr wraz z wychowawcami wręczyła nagrody wyróżniającym się w nauce trzecioklasistom. Uczniowie, którzy zostali wyróżnieni w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym Kangur otrzymali nagrody z rąk p. w-ce dyrektor Magdaleny Umeniuk. Wyjątkowe gratulacje złażono także uczniom z najwyższymi wynikami w nauce i sporcie, którym p. dyrektor wręczyła stypendia. Podziękowania za cały rok wytężonej nauki oraz pracy nauczycieli, a także życzenia słonecznych wakacji dedykowała także przewodnicząca Rady Rodziców, pani Irmina Mazur. Odczytano również przesłany przez posłankę na sejm, panią Małgorzatę Janyskę list skierowany do społeczności szkolnej z życzeniami wypoczynku po wytężonej i owocnej pracy oraz bezpiecznych wakacji. Po uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się po raz ostatni w tym roku szkolnym do klas, aby odebrać zasłużone świadectwa szkolne – warto tu podkreślić, iż wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy wyższej. Gratulujemy.O godzinie 13.00 natomiast zgromadzili się po raz ostatni w murach naszej szkoły uczniowie klas VI wraz ze swoimi rodzicami. Przedstawiciele uczniów w roli spikerów powitali gości i zaprosili do muzyczno – słownego przedstawienia na zakończenie swojej drogi w naszej szkole. Szóstoklasiści wykazali się szerokim wachlarzem umiejętności i talentów artystycznym zabierając „widzów” w świat wielu emocji – od śmiechu, aż po łzy wzruszenia. Po tej części p. dyrektor wraz z wychowawcami  wręczyła nagrody i stypendia uczniom z najwyższymi wynikami w nauce i sporcie. Uhonorowano również szczególnym wyróżnieniem „Najlepszego Absolwenta SP3" roku  2015, którym został Miłosz Hajt.  Słowa uznania za ogrom pracy i wiele sukcesów skierował do uczniów Burmistrz Miasta, p. Jacek Gursz, który wręczył również nagrody wyróżniającym się absolwentom. Wśród nich znaleźli się Miłosz Hajt i Maja Czarnolewska. Pozostało już tylko wręczyć świadectwa ukończenia Szkoły Podstawowej nr 3 wszystkim szóstoklasistom, czego dokonali wychowawcy klas. Uroczystość zakończyła się podziękowaniem za współpracę i aktywny udział w życiu szkoły rodzicom uczniów i odśpiewaniem po raz ostatni szkolnego hymnu. 

Serdecznie gratulujemy naszym Absolwentom i życzymy dalszych sukcesów, a wszystkim uczniom  wspaniałych i bezpiecznych wakacji.