Czas POŻEGNAŃ, WZRUSZEŃ, WYRÓŻNIEŃ i WAKACJI!

  • Drukuj

24 czerwca – we wszystkich szkołach nastał DZIEŃ UROCZYSTEGO ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016. W naszej szkole z uwagi na warunki pogodowe i ilość uczniów odbyły się aż trzy akademie, podczas których powitano wakacje. Zanim jednak to nastąpiło, o godz. 10.00 sale gimnastyczną wypełnili uczniowie klas pierwszych, którzy przygotowali program, żegnając w nim uczniów klas 3. Powitano przybyłych gości i licznie zgromadzonych rodziców uczniów. Pierwszoklasiści zapytani przez prowadzącą akademię, panią Małgorzatę Jeśko- Doręgowską czy zasłużyli na wakacje? – odpowiedzieli jednogłośnie: „Tak, bo znamy litery, umiemy czytać, liczyć…”, a większość zadeklarowała nawet chęć przyjścia w poniedziałek do szkoły.

 

 

Nie zabrakło uroczystego śpiewu hymnu państwowego i hymnu szkoły, wierszy, wyróżnień za najwyższe wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz miłych słów wypowiedzianych przez gości... Burmistrz Miasta pogratulował pierwszoklasistom występu oraz wyróżnił dwie uczennice, które wzięły udział w miejskich konkursach. Jedna z nich już niebawem – zajmie fotel samego Burmistrza!  Gratulacje do małych artystów skierowała również Pani Hanna Lohr, dyrektor szkoły, składając przy tym życzenia dalszych sukcesów uczniom klas trzecich. 

Pierwszy rok w szkole już za Wami - pierwszy, pełen pracy i zabawy, dobry rok. Gratulując każdego, bogatego dnia doświadczeń - życzę słonecznych, radosnych i bezpiecznych wakacji... Do zobaczenia pierwszego września! – tymi słowami zakończono akademię i zaproszono uczniów na spotkania z wychowawcami do klas, gdzie otrzymali świadectwa. 

W tym czasie na sale gimnastyczną przybywali uczniowie klas drugich, którzy przygotowali program dla uczniów klas czwartych i piątych. Pani Justyna Wiśniewska o godz. 11.00 komendą „Baczność” i wspólnym zaśpiewaniem hymnu państwowego uroczyście rozpoczęła program. Drugoklasiści zaprezentowali montaż słowno – muzyczny, po którym odczytano najważniejsze sukcesy szkolne br. Pani Dyrektor Hanna Lohr wręczyła uczniom stypendia za osiągnięcia naukowe i sportowe – gratulując tych wyjątkowych wyróżnień. Chwilę później  wszyscy uczniowie udali się z wychowawcami do sal po oczekiwane świadectwa promocji do wyższych klas. 

O godz. 12.15 już po raz ostatni salę gimnastyczną wypełnili uczniowie klas szóstych. Wierszem, ale przede wszystkim poprzez taniec i śpiew wyrazili swoje emocje związane z pierwszą szkołą, nauczycielami, przyjaciółmi i pożegnaniem… Po programie nadszedł czas wyróżnień i podsumowań sześcioletniej pracy i zaangażowania uczniów w życie szkoły. Pani dyrektor Hanna Lohr wręczyła uczniom stypendia – przyznane za naukę i sport. Obecny na akademii, pan Jacek Gursz – wręczył natomiast dwie „Nagrody Burmistrza” – otrzymali je Zuzanna Kamińska i Maciej Strzałkowski. Dyplomami i nagrodami doceniono także uczniów za udział w konkursie matematycznym „Kangur” i realizację projektu społecznego „Młody obywatel”. Na koniec, przed opuszczeniem szkolnych murów – tradycyjnie już nastał wyczekiwany moment – ogłoszenie „Najlepszego ABSOLWENTA Szkoły Podstawowej nr 3”. Została nim – Zuzanna Kamińska z klasy 6 a. List gratulacyjny Zuzannie oraz jej rodzicom wręczyła Pani Dyrektor Hanna Lohr. 

Tym miłym akcentem zakończono rok szkolny 2015/2016 w chodzieskiej „Trójce”. Pozostaje życzyć raz jeszcze zasłużonych i bezpiecznych wakacji – do zobaczenia pierwszego września, a szóstoklasistom samych sukcesów w nowych szkołach.

Małgorzata Jeśko - Doręgowska