Search

Zabawa w wyścigi

13 marca uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w szkolnej rywalizacji - „wyścigach rzędów”. Każdy z pięciu oddziałów reprezentował 10-o osobowy zespół uczniów. Sportowa propozycja zorganizowana przez nauczycieli wychowania fizycznego – panią Małgorzatę Jeśko-Doręgowską i Monikę Łochowicz miała na celu zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu, ale przede wszystkim podkreślała ważność współpracy w zespole, współdziałanie, bezpieczeństwo i radość wypływającą ze wspólnej zabawy i sukcesów.

Po przywitaniu małych sportowców oraz ich wychowawców uczniowie wzięli udział we wspólnej rozgrzewce, po czym przystąpili do dziewięciu kolejnych wyścigów. Przedstawiciele klas mieli okazję zaprezentować swoją sprawność fizyczną oraz umiejętności nabywane podczas zajęć wychowania fizycznego. Były biegi, kozłowanie, „raczki z piłką”, unihokej, toczenie piłki, ale także w nawiązaniu do kończącej się zimy – wyścigi na saneczkach oraz na łyżwach. Najważniejsza podczas punktacji była nie tylko szybkość wykonanego zadania, ale również współpraca i zdyscyplinowanie zespołu oraz przestrzeganie zasad fair play...

Po zliczeniu zdobytych przez zespoły punktów – pierwsze miejsce przyznano klasie 1a, drugie- klasie 2b, trzecie – klasie 1b, a czwarte (równorzędne) miejsce zajęły reprezentacje klas 1c i 2a. 

Na zakończenie wszystkie zespoły wzięły udział w drużynowej zabawie – pokazując, że są wspólnym, zgranym zespołem. Nie było więc przegranych, a doskonała zabawa, współpraca i wzorowa postawa – czego serdecznie WSZYSTKIM gratulujemy! Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy dla klas wręczone przez organizatorki oraz cukierki przekazane wraz z gratulacjami przez wychowawców.

 

Małgorzata Jeśko-Doręgowska