Search

21 marca Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową

Uczniowie SP3 nie zapomnieli o tak ważnym dniu i także omówili temat dotyczący rasizmu. Dyskryminacja rasowa to nadal jeden z głównych problemów cywilizacyjnych. Wielu ludzi na całym świecie, także w Europie i w Polsce, doświadcza dyskryminacji w życiu prywatnym i publicznym wyłącznie ze względu na swoją przynależność rasową. Nieustannie więc należy przypominać , że wszyscy ludzie są równi pod względem swojej godności i swoich praw.

Katarzyna Kozakiewicz