Nowe Technologie w Edukacji

  • Drukuj

Minister Anna Zalewska zainaugurowała 21 marca w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Celem wydarzenia jest przede wszystkim promocja edukacji cyfrowej. Podczas wydarzeń odbywających się w całej Polsce mówiono o zmianach w systemie edukacji, których celem jest właśnie podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów. (źródło Ministerstwo Edukacji Narodowej -Departament Informacji i Promocji) Do obchodów włączyli się także uczniowie klasy 3b, którzy wraz z wychowawcą na zajęcia otwarte zaprosili rodziców. Wspólne spotkanie miało na celu wyjaśnienie - co to są nowe technologie i do czego możemy je wykorzystać w codziennej pracy z uczniem, jakie kompetencje rozwijają i jakie dają możliwości.

 

W wielu szkołach publicznych dostęp do nowych technologii jest jeszcze niestety ograniczony – w naszej są jednak pracownie komputerowe, tablice aktywne, projektory, mamy dostępne i darmowe aplikacje oraz metody pracy, które mogą doskonale wdrożyć w temat podstaw programowania – zwłaszcza uczniów młodszych. Jak podkreślałam podczas zajęć – nowe technologie, to wspaniałe możliwości podwyższające atrakcyjność zajęć, ale przede wszystkim kompetencje uczniów – rozwijają kreatywne, przestrzenne i logiczne myślenie, uczą wiązania faktów (wnioskowania) poprzez umiejętność programowania (kodowania) oraz obsługi urządzeń multimedialnych. Umożliwiają rozwój wielopłaszczyznowy, zainteresowanie tematem. Rozwijają myślenie globalne, organizację pracy, nauki, świadomość możliwości i właściwej komunikacji. Uważam jednak, że cele te udaje się osiągnąć w pełni wyłącznie wtedy, gdy łączymy je z innymi aktywizującymi metodami podczas zajęć - opartymi przede wszystkim na metodzie projektu, zadań problemowych, nauce technik komunikacyjnych oraz utrwalaniu tych pierwszych, podstawowych umiejętności– jak czytanie, pisanie, przeliczanie. Wszystkiego, co wpływa na rozwój obu półkul mózgu. Zajęcia rozpoczęły się więc od zabawy na „rozgrzewkę mózgu”, w której uczniowie, jak i rodzice zachęceni byli do pisania jednocześnie prawą i lewą ręką kolejnych cyfr, potem liter, znaków. Niepozorne zadanie spowodowało pożądane refleksje, wywołało emocje i relacje rodzic- dziecko. Rodziców zaangażowaliśmy również do układania symetrycznych obrazków, odkodowywania rysunku, kodowania informacji – do czego służyły maty edukacyjne, kolorowe kubeczki i tekturowe kafelki – z pomocą których uczniowie pracują na zajęciach uczestnicząc w programie „Kodowanie na dywanie- uczymy dzieci programować”. Zadania te – łatwe z pozoru – miały pokazać – nabyte już przez uczniów umiejętności oraz ich wpływ na obecny rozwój wyobraźni przestrzennej, radzeniem sobie np. podczas kodowania testów, informacji czy radzenia sobie z zagadnieniami geometrii. Prezentowane były strony WWW. z interaktywnymi zadaniami wykorzystywanymi na lekcji, a będącymi doskonałą propozycją spędzania wolnego czasu z właściwym wykorzystaniem Internetu. Rodzice z dziećmi korzystali też z aplikacji QR Code, dzięki której z czterech małych kwadracików zrobiono notatkę podsumowującą zajęcia o wynalazkach. Być może w przyszłości właśnie telefon komórkowy czy tablet zastąpi zeszyt, a czas poświęcony na zapis – będzie twórczym działaniem. Dzieci rozwiązywały też praktycznie – zadania problemowe, na porównywanie różnicowe nawiązujące do codziennej, bliskiej dzieciom tematyki. Nowe techniki, to też telefony komórkowe, tablety i aplikacja Quiver – w której ożywione obrazy przenosiły nas w kosmos, namacalny obraz owadów, zwierząt, widoku spod mikroskopu czy prezentacji wybuchu wulkanu, co wzbudziło ogromne emocje i zainteresowanie. Zajęcia pozwoliły poznać rozwijające się niesamowicie możliwości techniki, ale także pokazać rodzicom formy i metody pracy z uczniami wspierającymi głównie kierunki rozwoju informatyczno – matematycznych kompetencji, jednak możliwe do wykorzystania praktycznie na każdym przedmiocie. Wszyscy zachęceni byli do podejmowania różnorodnych wyzwań, wspólnej z dziećmi zabawy, jaką umożliwiają poznane na spotkaniu metody i tym samym wspierania rozwoju dzieci. Na zakończenie zajęć rodzice zaproszeni byli do obejrzenia wystawy prac uczniów –wynalazców, którzy w przeddzień konstruowali nowoczesne urządzenia wykorzystując najróżniejsze, światowe odkrycia. Prezentacja, jak i całe zajęcia przebiegały w przyjaznej i twórczej atmosferze, za co serdecznie dziękuję – zwłaszcza przybyłym na nie licznie rodzicom.

Małgorzata Jeśko- Doręgowska