Search

Podsumowanie akcji "Puszka dla maluszka"

Zakończyła się szkolna akcja” Puszka dla maluszka” ,której celem było zbieranie puszek aluminiowych dla Misji Katolickiej Sióstr Pasterzanek prowadzących punkt pomocy dzieci niedożywionych Uzbieraliśmy 11 kilogramów co przyniosło nam dochód w wysokości 40 zł. Dzięki darczyńcom kwota ta została powiększona do 100 zł i taką sumę wpłaciliśmy na wskazane przez Fundację Redemptoris Missio konto.

Dziękujemy państwu Annie i Wojciechowi Kubiakom za zaangażowanie i darmowy transport .

Koordynator akcji Artur Makowski