Search

ORTOGRAFIĘ WARTO ZNAĆ

Uczniowie klas trzecich systematycznie wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności ortograficzne. Przyszedł więc czas, by jak co roku wytypować najlepszych w tej dziedzinie. We wtorek, 27 marca 2018 roku, odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich. Przystąpiło do niego 27 uczniów wybranych przez wychowawców na podstawie dotychczasowych osiągnięć w zakresie ortografii. Konkurs złożony był z dwóch etapów. Pierwszy zakładał sprawdzenie prawidłowości zapisu ze słuchu. Drugi, znajomość zasad ortografii i umiejętność stosowania poznanych reguł. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród książkowych miało miejsce 13 kwietnia 2018r. Pierwsze miejsce zajęła Emilia Chmielewska z klasy 3f, uzyskując najwyższą łączną ilość punktów. Otrzymała ona również zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii. Drugie miejsce zajął uczeń klasy 3c, Wojciech Laskowski, trzecie zaś Mikołaj Pałaszyński z klasy 3b.

Przyznano również siedem wyróżnień. Otrzymali je: Juliusz Jurgowiak, Filip Lochyński, Zofia Bajerska, Laura Raniewicz, Jakub Frankowski, Antoni Strzępka i Nadia Wysogląd. Laureaci konkursu prezentowali naprawdę wysoki poziom umiejętności ortograficznych. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Maja Jakimcio, Małgorzata Matyja