Search

Siódmoklasiści zmagali się z matematyką

16 kwietnia 2018r., w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży odbył się kolejny Szkolny Konkurs Matematyczny pt.: „30 zadań w 30 minut". Konkurs ten przeznaczony był dla wszystkich chętnych uczniów z klas siódmych, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności matematyczne. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań, kształcenie umiejętności logicznego myślenia oraz rozumowania matematycznego. Należało rozwiązać 30 różnego typu zadań w ciągu 30 minut. Zgłosiło się tylko 6 uczniów. O końcowym wyniku decydowała ilość poprawnie rozwiązanych zadań.

Najlepszymi okazali się:

I miejsce zajęła Daria Kramkowska z klasy VII a,

II miejsce zajęła Zuzanna Swosińska z klasy VII b,

III miejsce zajęła Kinga Śróda z klasy VII a.

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zwiększy się grono uczniów pasjonujących się matematyką.

Marlena Malendowska