Spotkanie z gwarą poznańską

  • Drukuj

18 kwietnia uczniowie klas siódmych naszej szkoły z wychowawczyniami mieli możliwość posłuchać wykładu Jo, ty, naszo eka, chata, lania i podwyrek prowadzonego przez pana Waldemara Wierzbę – polonistę, regionalistę, gawędziarza, autora słownika gwary poznańskiej oraz licznych publikacji pisanych gwarą. Zdarzenie to odbyło się dzięki uprzejmości pani Doroty Grewling dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży przy współpracy z panią Justyna Belter. Rzetelność prelegenta, ciekawie zaprezentowany materiał językowy, merytoryczna znajomość tematu oraz ubarwiona gawędą prezentacja gwary przykuły uwagę uczniów. Dziękujemy za umożliwienie uczestnictwa w kulturalnym wydarzeniu rozgrywającym się w naszym mieście. Myślę, że było warto uczestniczyć tym niecodziennym spotkaniu.

Mirosława Stube