Pożegnanie …

  • Drukuj

29 kwietnia 2018 roku odszedł od nas śp. Henryk Zydorczak, dyrektor Szkoły Podstawowej

nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży w latach 1979 – 2002.

Uczestniczyliśmy w Jego ostatniej drodze.


„Są chwile, by działać i takie,

kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los …

Śmierć bliskiej osoby jest zawsze ciosem. Dziś ten cios dotknął nas wszystkich. Odchodzi od nas nasz były dyrektor, przyjaciel, kolega – Henryk Zydorczak. Spokojny, rozważny, o ogromnym zasobie wiedzy historycznej i życiowej. Szanowany, wielokrotnie odznaczany za dokonania zawodowe, oddanie się pracy i ludziom. Można też dziś odważnie powiedzieć – lokalny patriota, miłośnik Ziemi Chodzieskiej, intelektualista, społecznik, nauczyciel życia, wychowawca pokoleń. Żegnamy Cię dziś z chrześcijańską nadzieją, że dobre czyny człowieka, którym byłeś, pójdą za Tobą poza granice życia.

Każde pożegnanie, a szczególnie to ostanie, skłania do zadumy i refleksji. W głowie kłębi się wiele myśli, wspomnień, dat, a serce i wszechobecne wzruszenie odbiera siły do ich logicznego, składnego przekazania.

Nad Twoją urną pochyla się dzisiaj Sztandar Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży, a w uszach rozbrzmiewa hymn szkoły, symbole o które zabiegałeś, a które dziś są naszą chlubą. To Ty rozpocząłeś kampanię programową „Sztandar”, powołałeś Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru, którego działania zakończyły się sukcesem i na 30-lecie istnienia szkoły mogliśmy poszczycić się tymi ważnymi dla nas symbolami.

Od 1979 do 2002 roku byłeś Dyrektorem naszej szkoły, którą rozbudowywałeś, a wraz z nią i przy niej rosło wiele pokoleń, których byłeś wychowawcą i przewodnikiem. To Ty sprawiłeś, że dobudowano poprzeczne skrzydło szkoły, w którym powstały nowe pracownie i klasy, przestronna świetlica, izba harcerska i sala tradycji. W 1984 roku szkołę spotkało szczególne wyróżnienie – u nas odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego, w której wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz wojewódzkich. Dbałeś, zabiegałeś o jej rozwój, to dzięki Tobie we współpracy z Komitetem Rodzicielskim zdobyto środki na zakup pierwszych komputerów szkolnych. Byłeś otwarty na ludzi i nowe kontakty. Nawiązałeś współpracę z gimnazjum w Nottuln i otworzyłeś nas na nowy wymiar międzyludzkich relacji, które trwały latami.

Nie sposób opisać w kilku krótkich zdaniach tego, co mamy w sercach i w pamięci, ale nie sposób też o nich mówić.

Drogi Dyrektorze, żegnamy Cię dzisiaj ze smutkiem.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Spoczywaj w pokoju.