Search

Wiosenna wycieczka do Poznania.

Z samego rana 16 kwietnia 2018r., chętni uczniowie klas siódmych w ramach Kółka Krajoznawczo-Turystycznego w Szkole Podstawowej nr 3, udali się na wycieczkę do Poznania. Pierwszym punktem programu były profesjonalne zajęcia edukacyjno-poznawcze „POZnaj Ławicę” w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego. Głównymi atrakcjami było: - zwiedzanie terminalu pasażerskiego, - „ścieżka pasażera” (wydanie okazjonalnych „kart pokładowych” przy stanowiskach check-in, zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w trakcie kontroli bezpieczeństwa, przejście przez kontrolę bezpieczeństwa do hali odlotów), - zwiedzenie hali odlotów oraz salonu Business Executive Lounge, - przejście do hali przylotów części zastrzeżonej-prezentacja z udziałem grupy pirotechnicznej SG. Uczniowie będąc na płycie lotniska mieli okazję zaobserwować start i lądowanie samolotów. Zajęcia te poprowadzone były w bardzo ciekawej formie. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, na które otrzymywali profesjonalne odpowiedzi. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali pani prof. Iwony Piotrowskiej, która oprowadzała po Instytucie, opowiadała i przekazywała wiele interesujących wiadomości. Z wielkim zainteresowaniem uczniowie zwiedzili z przewodnikiem wystawę w Pracowni Muzeum Ziemi WNGiG UAM, która prezentuje liczący 200 mln lat fragment historii geologicznej naszego kraju. Oprócz pamiątek dawnej historii Polski, minerałów, kamieni ozdobnych oraz rud metali, można było również podziwiać kolekcję największych meteorytów znalezionych na terenie naszego kraju, a także bogaty zbiór skał oraz skamieniałości. Wśród eksponatów budzących największe zainteresowania były drobinki złota, diament oraz zęby wymarłych zwierząt. Ciekawe okazy skał młodzież podziwiała w lapidarium (ogrodzie skalnym), który znajduje się pod gołym niebem obok budynku Instytutu Geologii UAM. Ostatnim punktem, a jednocześnie tradycyjnym zakończeniem wycieczki był posiłek w galerii Plaza. Wszyscy wracali do domu zadowoleni i pełni wrażeń. Taki całodniowy wyjazd jest dla wszystkich niepowtarzalną odskocznią od codziennych obowiązków szkolnych, a także sprzyja integrowaniu się uczniów naszej szkoły.

Marlena Malendowska

Czytaj więcej: Wiosenna wycieczka do Poznania.

Spotkanie z gwarą poznańską

18 kwietnia uczniowie klas siódmych naszej szkoły z wychowawczyniami mieli możliwość posłuchać wykładu Jo, ty, naszo eka, chata, lania i podwyrek prowadzonego przez pana Waldemara Wierzbę – polonistę, regionalistę, gawędziarza, autora słownika gwary poznańskiej oraz licznych publikacji pisanych gwarą. Zdarzenie to odbyło się dzięki uprzejmości pani Doroty Grewling dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży przy współpracy z panią Justyna Belter. Rzetelność prelegenta, ciekawie zaprezentowany materiał językowy, merytoryczna znajomość tematu oraz ubarwiona gawędą prezentacja gwary przykuły uwagę uczniów. Dziękujemy za umożliwienie uczestnictwa w kulturalnym wydarzeniu rozgrywającym się w naszym mieście. Myślę, że było warto uczestniczyć tym niecodziennym spotkaniu.

Mirosława Stube

Ortografia ważna sprawa!

Pod takim hasłem przeprowadzono dwuetapowy szkolny konkurs ortograficzny dla klas 4 – 7. Pierwszy etap odbył się w klasach. Do etapu drugiego zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali najlepszy wynik.W finale uczniowie pisali dyktando podzieleni na grupy wiekowe, na poziomie klas 4 – 5 i na poziomie klas 6 -7.

Szkolnymi Mistrzami Ortografii zostali:

w klasach 4 - 5 Adam Wojtasiak

w klasach 6 - 7 Paweł Siurek

Zwycięzcom gratulujemy!

Iwona Kosowska, Joanna Rewolińska

Siódmoklasiści zmagali się z matematyką

16 kwietnia 2018r., w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży odbył się kolejny Szkolny Konkurs Matematyczny pt.: „30 zadań w 30 minut". Konkurs ten przeznaczony był dla wszystkich chętnych uczniów z klas siódmych, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności matematyczne. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań, kształcenie umiejętności logicznego myślenia oraz rozumowania matematycznego. Należało rozwiązać 30 różnego typu zadań w ciągu 30 minut. Zgłosiło się tylko 6 uczniów. O końcowym wyniku decydowała ilość poprawnie rozwiązanych zadań.

Najlepszymi okazali się:

I miejsce zajęła Daria Kramkowska z klasy VII a,

II miejsce zajęła Zuzanna Swosińska z klasy VII b,

III miejsce zajęła Kinga Śróda z klasy VII a.

Wszystkim serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zwiększy się grono uczniów pasjonujących się matematyką.

Marlena Malendowska

ORTOGRAFIĘ WARTO ZNAĆ

Uczniowie klas trzecich systematycznie wzbogacają swoją wiedzę i doskonalą umiejętności ortograficzne. Przyszedł więc czas, by jak co roku wytypować najlepszych w tej dziedzinie. We wtorek, 27 marca 2018 roku, odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny Klas Trzecich. Przystąpiło do niego 27 uczniów wybranych przez wychowawców na podstawie dotychczasowych osiągnięć w zakresie ortografii. Konkurs złożony był z dwóch etapów. Pierwszy zakładał sprawdzenie prawidłowości zapisu ze słuchu. Drugi, znajomość zasad ortografii i umiejętność stosowania poznanych reguł. Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród książkowych miało miejsce 13 kwietnia 2018r. Pierwsze miejsce zajęła Emilia Chmielewska z klasy 3f, uzyskując najwyższą łączną ilość punktów. Otrzymała ona również zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii. Drugie miejsce zajął uczeń klasy 3c, Wojciech Laskowski, trzecie zaś Mikołaj Pałaszyński z klasy 3b.

Przyznano również siedem wyróżnień. Otrzymali je: Juliusz Jurgowiak, Filip Lochyński, Zofia Bajerska, Laura Raniewicz, Jakub Frankowski, Antoni Strzępka i Nadia Wysogląd. Laureaci konkursu prezentowali naprawdę wysoki poziom umiejętności ortograficznych. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym.

Maja Jakimcio, Małgorzata Matyja

Czytaj więcej: ORTOGRAFIĘ WARTO ZNAĆ