Search

Informacja o strajku w szkole.

Uwaga!

Informujemy rodziców i uczniów, że od dnia 24 kwietnia 2019 nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży będą kontynuowali strajk do odwołania. W związku z tym w miarę możliwości prosimy o zapewnienie opieki dzieciom.