Search

Marzec miesiącem matematyki

Podczas obchodów miesiąca matematyki w naszej szkole odbyło się wiele działań między innymi:

06.03- Matematyczny Czar Par – dla klas 4-5 przy współudziale klas 6 jako ekspertów,

12-03- Dzień Matematyki –„Matematyka dzika” dla las 4-8,

21-03- KANGUR 2019 w którym brało udział 88 uczniów z klas 2-8,

26-03 Sudoku klas 5-8.

Celem wszystkich konkursów było:

  • Rozwijanie wszystkich rodzajów aktywności:

- emocjonalnej, jako motywację i przeżywanie;

- intelektualnej, jako myślenie;

- sensomotorycznej, jako postrzeganie i działanie;

- werbalnej, jako wypowiadanie swoich myśli.

  • Stworzenie warunków do kształcenia umiejętności:

- skutecznego porozumiewania się, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów partnera;

- efektywnego współdziałania w zespole, budowanie więzi międzyludzkich;

- rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

- odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy;

- rozwoju sprawności umysłowych i zainteresowań.

  • Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienie ich poglądów.

  • Współtworzenie w szkole wspólnoty uczniów przez tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni i wzajemnego szacunku.

Laureatami konkursu Sudoku zostali:

klasy 5 – Michalina Grabowska 5b

klasy 6 –Maciej Menzfeld 6d

klasy 7 – Wiktoria Pytel 7a

klasy 8 - Dawid Michalak 8a

Serdecznie gratulujemy laureatom wszystkich konkursów. BRAWO. Tak aktywny udział świadczy o dużym zainteresowaniu królową nauk.Wszak, jaka powiedział Alain Badiou: „Bez matematyki, jesteśmy ślepi”.

Marlena Orzechowska