Search

Mamy „Mistrza Wiedzy Przyrodniczej”.

Dnia 23maja br. odbył się w SP3 Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy, w którym uczestniczyło 9 szkół z powiatu chodzieskiego. Konkurs był przeznaczony dla uczniów klas czwartych. Każdą szkołę reprezentowało dwoje uczniów. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się szeroką wiedzą przyrodniczą z wielu dziedzin, oraz zastosowaniem jej w ćwiczeniach wykorzystując swoje umiejętności. Poziom wszystkich czwartoklasistów był wysoki i wyrównany, o czym świadczą znikome różnice punktowe tak stwierdziła profesjonalna komisja biologów w składzie: A. Kurasz, J. Bahyrycz i J. Skibińska. Obserwacja mikroskopowa, logiczne myślenie i wyciąganie wniosków to trudne umiejętności dla czwartoklasistów, z którymi poradzili sobie doskonale. Ostatecznie konkurs wygrała uczennica SP3 Zosia Bajerska i tym samym została Mistrzem Wiedzy Przyrodniczej. Wyróżnione zostały jeszcze Hania Cieślik z SP3 i Karolina Baszkiewicz z Szkoły Podstawowej z Lipin. Uczennice te zostały nagrodzone pięknymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy i atlasy geograficzne oraz historyczne. Wszystkim biorącym udział w konkursie bardzo gratulujemy. Dziękujemy ofiarodawcom Panu Staroście Powiatowemu i Panu Burmistrzowi Miasta Chodzież za przekazane nagrody, a Panu Wicestaroście – Julianowi Hermaszczukowi za przybycie, otwarcie konkursu i słowa gratulacji dla opiekunów i uczniów. Poczęstunek dla gości i dzieci sfinansowała Rada Rodziców przy SP3, za co jesteśmy bardzo wdzięczni dziękujemy. Przygotowanie i organizacja konkursu wymagała zaangażowania wielu osób,- tym wszystkim za to organizator Elżbieta Konieczka bardzo dziękuje. Myślę, że to przedsięwzięcie spełniło swój cel i dało dużo radości samozadowolenia uczniom i nauczycielom.

Elżbieta Konieczka