Search

Projekt Interdyscyplinarny - Talenty Trójki na Start” również dla miłośników języka polskiego

W drugim semestrze nauki w ramach zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas trzecich zorganizowano blok spotkań skierowany do miłośników języka polskiego. Spotkania miały na celu utrwalić poznane już zagadnienia np. z zakresu gramatyki czy ortografii, ale również rozbudzić do tworzenia własnych krótkich tekstów –wierszyków, rymowanek. Wszystkie spotkania odbywały się w przyjaznej atmosferze, by ośmielić uczniów do dzielenia się swoimi pomysłami, a jako miłe przerywniki służyły nam różnorodne gry edukacyjne.

M. Miłosek, M. Kaczmarek