Search

Pierwszaki poznają Polskę

Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w zaproponowanej przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne akcji zatytułowanej Wielka Mapa Polski. Wielka mapa Polski to akcja skierowana do nauczycieli i uczniów klas 1-3. Akcja ma na celu wymianę pocztówkową pomiędzy szkołami. Każda szkoła, która zapisała się do akcji, ma otrzymać Wielką mapę Polski. Akcja ma walor edukacyjny, ponieważ raz w tygodniu są udostępniane specjalnie przygotowane materiały edukacyjne: filmy, zdjęcia, pokazy slajdów, artykuły, ciekawostki, które pozwalają poznać wszystkie zakątki kraju, zaprezentowane jest, jak poprawnie adresować i pisać listy oraz pocztówki, a także zachęca do nawiązywania kontaktów z innymi szkołami i uczniami. Pierwsze kartki od innych szkół już do nas dotarły – czekamy na pozostałe!

D. Janowiak, M. Matyja, M. Kaczmarek