Search

Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz…

19 czerwca, tuż po godz. 9.00 rozpoczęła się w Szkole Podstawowej nr 3 uroczystość zakończenia Roku Szkolnego 2018/2019. W słoneczny poranek – dosłownie zapowiadający lato i wakacje – zgromadzonych uczniów oraz ich rodziców powitała w imieniu dyrekcji i grona pedagogicznego pani Justyna Wiśniewska.

Uczniów klas 1-7 programem słowno – muzycznym pożegnali pierwszoklasiści pod opieką wychowawców. Życzenia szczególne skierowano także do trzecioklasistów, którzy już od września rozpoczną naukę na drugim etapie edukacji. Pani dyrektor Hanna Lohr wraz z wychowawcami klas trzecich wręczyła wyróżnienia oraz nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się w nauce.

Podczas uroczystości uczniowie klas 4-7 z rąk dyrektora szkoły otrzymali natomiast stypendia za najwyższe w szkole wyniki w nauce oraz sukcesy sportowe. Na zakończenie pani Katarzyna Gról – prezes Związków Zawodowych Ogniska Szkoły nr 3 pożegnała panią Dorotę Janowiak pełniącą dotąd tą funkcję.

Po wspólnej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas, gdzie otrzymali świadectwa oraz dyplomy i nagrody za udział i sukcesy w konkursach. „Po raz ostatni zadźwięczał dzwonek, szybko minęło te parę lat…” zaśpiewali natomiast 19 czerwca o godz. 10.00 ósmoklasiści podczas uroczystej akademii. Na widowni zasiedli dostojni goście: Burmistrz Miasta Chodzież – pan Jacek Gursz, Proboszcz Parafii św. Floriana – ksiądz kanonik Ireneusz Szypura, Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży – pan Leszek Naranowicz. Byli też obecni nauczyciele i rodzice ósmoklasistów.

Sześćdziesięciu absolwentów z trzech klas ósmych opuściło mury swojej szkoły, by kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych. To pierwszy rocznik zreformowanej szkoły podstawowej – dziś ośmioletniej. Wśród nich byli dwaj uczniowie nagrodzeni przez Burmistrza Miasta Chodzież pana Jacka Gursza za wysokie osiągniecia w nauce - Mateusz Lipczyński i Paweł Siurek. Nagrodę specjalną za wysoki wynik Egzaminu ósmoklasisty otrzymała Lena Łopatin. Ponadto obok nich wyróżnieni zostali: Natalia Baumgart, Igor Kujawski, Karolina Marciniak, Hubert Munc, Zuzanna Swosińska, Natalia Szymczak oraz Kinga Śróda.

Gratulujemy wszystkim absolwentom. Życzymy dalszych, właściwych wyborów. Przed Wami nowa szkoła, nowi koledzy, nauczyciele i wyzwania. Pamiętajcie jednak o swojej pierwszej szkole- Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży.

Do widzenia Przyjaciele, wspólnych spraw mieliśmy wiele. Dziś ta nitka się urywa, coś się kończy, a coś się zaczyna…

Mirosława Stube

Małgorzata Jeśko-Doręgowska