Search

Na dowód solidarności

21 marca obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny. Dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 był to bardzo radosny i kolorowy dzień, jednak nie tylko z powodu nadchodzącej wiosny, ale także za sprawą włączenia się w kampanię społeczną „Dzień kolorowej skarpetki” oraz „Linia prosta” – dotyczące pomocy osobom z niepełnospraznościami z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa, który przypada właśnie na 21 marca. Dzień kolorowej skarpetki, to nasza kolejna inicjatywa PODJĘTA W RAMACH SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU - okazująca tym razem solidarność i akceptacje dla OSÓB Z ZESPOŁEM DOWNA. „Dzień kolorowej skarpetki" wpisuje się doskonale w radosną, wiosenną i kolorową atmosferę. W klasach odbyły się pogadanki na temat przyczyn pojawienia się dodatkowego chromosomu w 21 parze oraz cechach charakterystycznych dla dzieci z zespołem Dawna. Rozmawiano także o ważnej umiejętności akceptowania każdego - to wielka sztuka- ale dlatego, tym bardziej warto jej się uczyć. Na znak zrozumienia i akceptacji oraz wręcz podkreślenia wyjątkowości i oryginalności chromosomu nie do pary- uczniowie bardzo chętnie i niezwykle licznie nie tylko założyli kolorowe skarpetki, ale także wzięli udział w konkursie plastycznym. Z niezwykle pięknych prac – wyróżniono 12 projektów wyjątkowych skarpetek. Brawa jednak należą się tym razem wszystkim. Radości i kolorów było więc w naszej szkole tego dnia nawet więcej niż podczas rozkwitania wiosennych kwiatów. Znaczącym akcentem była też dla nas tego dnia akcja „LiniaProsta”, polegająca na zrobieniu zdjęcia swojej dłoni z narysowaną flamastrem linią prostą i zamieszczenie go na swoim profilu społecznościowym z dodanym logo akcji #LiniaProsta. Tylko tyle wystarczyło, by wesprzeć akcję Stowarzyszenie "Bardziej Kochani"! Podsumowaniem akcji było wspólne zdjęci z przedstawicielami wszystkich klas, na którym uczniowie zasiedli w kształcie serca – prezentując swoje różnorodne, kolorowe skarpetki.

Małgorzata Jeśko-Doręgowska Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu

Czytaj więcej: Na dowód solidarności

Dzień Szczęścia w SP3

Marzec upływa nam pod hasłem szczęścia. Klasy piąte w ramach lekcji wychowawczych poszerzały swą wiedzę na temat emocji pozytywnych, przygotowały też łańcuchy wdzięczności, które 21 marca stały się ozdobą naszej szkoły. Swoją cegiełkę do wystroju dołożyli również uczestnicy konkursu, którzy zilustrowali swoje rozumienie szczęścia w formie prac plastycznych i literackich. W naszym szkolnym Dniu Szczęścia towarzyszyła nam muzyka, a także garść radosnych myśli i motywujących cytatów. Co wytrwalsi czytelnicy, spacerując po korytarzach naszej szkoły, mieli okazję poznać szereg inspirujących postaci. Mamy nadzieję, że wezmą wzór z ich odwagi, wytrwałości oraz poświęcenia i pewnego dnia również staną się ludźmi godnymi zapamiętania.

Joanna Donderowicz

Czytaj więcej: Dzień Szczęścia w SP3

Informacja dla Rodziców i Uczniów.

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

Od poniedziałku 29 kwietnia 2019 roku wracamy do nauki według obowiązującego planu lekcji.

Marzec miesiącem matematyki

Podczas obchodów miesiąca matematyki w naszej szkole odbyło się wiele działań między innymi:

06.03- Matematyczny Czar Par – dla klas 4-5 przy współudziale klas 6 jako ekspertów,

12-03- Dzień Matematyki –„Matematyka dzika” dla las 4-8,

21-03- KANGUR 2019 w którym brało udział 88 uczniów z klas 2-8,

26-03 Sudoku klas 5-8.

Celem wszystkich konkursów było:

  • Rozwijanie wszystkich rodzajów aktywności:

- emocjonalnej, jako motywację i przeżywanie;

- intelektualnej, jako myślenie;

- sensomotorycznej, jako postrzeganie i działanie;

- werbalnej, jako wypowiadanie swoich myśli.

  • Stworzenie warunków do kształcenia umiejętności:

- skutecznego porozumiewania się, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów partnera;

- efektywnego współdziałania w zespole, budowanie więzi międzyludzkich;

- rozwiązywania problemów w twórczy sposób;

- odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy;

- rozwoju sprawności umysłowych i zainteresowań.

  • Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienie ich poglądów.

  • Współtworzenie w szkole wspólnoty uczniów przez tworzenie klimatu dla koleżeństwa, przyjaźni i wzajemnego szacunku.

Laureatami konkursu Sudoku zostali:

klasy 5 – Michalina Grabowska 5b

klasy 6 –Maciej Menzfeld 6d

klasy 7 – Wiktoria Pytel 7a

klasy 8 - Dawid Michalak 8a

Serdecznie gratulujemy laureatom wszystkich konkursów. BRAWO. Tak aktywny udział świadczy o dużym zainteresowaniu królową nauk.Wszak, jaka powiedział Alain Badiou: „Bez matematyki, jesteśmy ślepi”.

Marlena Orzechowska


Meteoryt Morasko. Historia nie z tej Ziemi.

29 marca 2019 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie popularnonaukowym z cyklu Fizyka Warta Poznania. Organizatorem wykładu był Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Wykład pod tytułem: „Meteoryt Morasko. Historia nie z tej Ziemi” poprowadził pan magister Mieszko Kołodziej doktorant Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Prelegent przedstawił historię powstania naszego Układu Słonecznego zapisaną w meteorycie Morasko. Dowiedzieliśmy się, że meteoryt Morasko zderzył się z Ziemią ponad 5000 lat temu. Poznaliśmy klasyfikację meteorytów. Prelegent wyjaśnił nam również zagadnienia związane z wyginięciem dinozaurów, omówił metody znajdowania meteorytów. Dowiedzieliśmy się, że największym meteorytem odnalezionym w Polsce jest wydobyty w 2017 r. fragment meteorytu Morasko – „Kruszynka”, ważący 271 kg. Ponadto, aktywnie uczestniczyliśmy w wykładzie zadając wiele interesujących pytań. Opuściliśmy salę wykładową z entuzjazmem i z zapałam do poszukiwania meteorytów.

Podkategorie