Search

Miedzy nami kobietkami

W dniu 28 listopada 2019 r. odbyło się spotkanie w ramach realizowanego od lat w naszej szkole programu „Miedzy nami kobietkami”. W spotkaniu wzięły udział dziewczęta z klas szóstych. Głównym założeniem programu jest szerzenie wiedzy na temat zmian fizycznych i emocjonalnych okresu dojrzewania oraz zasad i roli stosowania higieny osobistej w tym, tak ważnym dla organizmu młodych dziewcząt czasie. Zajęcia prowadziła przedstawicielka firmy Always, pani Monika Ławniczka, która w przystępny i praktyczny sposób przedstawiła problemy okresu dojrzewania, wprowadziła w tajniki dorosłości udzielając wskazówek, jak sobie radzić w trudnych dla małych kobiet sytuacjach. Każda z uczestniczek spotkania otrzymała broszurkę edukacyjną i próbki produktów sanitarnych firmy Always. Dla zainteresowanych: wejdź na stronę http://www.mydziewczyny.pl

Barbara Pilarska