Wspomnień czar…

  • Drukuj

Słowa piosenki „Sześćdziesiąt lat minęło jak jeden dzień…” rozbrzmiewały w murach naszej szkoły 8 stycznia 2020 roku. Nadszedł bowiem czas uroczystego świętowania sześćdziesiątych urodzin Trójki:

„A wszystko to, bo szkołę kocham

Nie wiem jak bez Trójki mógłbym żyć…”

Obchody rozpoczęły się jednak już wcześniej. O godz. 10.00 społeczność szkolna oraz przybyli przyjaciele szkoły wzięli udział w Mszy Św. w chodzieskiej kolegiacie Św. Floriana. Uroczystej Mszy w intencji szkoły i jej pracowników oraz uczniów przewodniczył ks. proboszcz Ireneusz Szypura z służbą liturgiczną reprezentowaną przez naszych uczniów. Dalsza części obchodów - to wyjątkowa okazja, aby oddać w sposób szczególny hołd Powstańcom – Patronowi Szkoły w Rocznicę Bitwy o Chodzież podczas odbywającego się corocznie uroczystego capstrzyku przy mogile Powstańców Wielkopolskich - na cmentarzu. W uroczystości towarzyszyły nam delegacje oraz sztandary chodzieskich jednostek.

Verte

 

W murach szkoły natomiast odbywał się koncert – pierwszy dla uczniów klas 1-5 oraz o godz. 14.00 - w obecności zaproszonych gości oraz przybyłych absolwentów, emerytowanych pedagogów, przedstawicieli rodziców i przyjaciół szkoły i uczniów klas starszych. W przekazie słowno- muzycznym oraz w formie fotoreportażu zgromadzeni mogli „przeżyć" historycznych 60 lat Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży uczestnicząc w koncercie, pt. „Wspomnień czar". A jeśli spojrzymy za siebie daleko, otworzymy karty starych kronik – możemy zobaczyć, jak wiele działo w szkole. „Dzieci zdobywały medale, tytuły laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych. Nie wszystkie działania szkoły ograniczały się do izb lekcyjnych. Kreatywność nauczycieli i talent uczniów umożliwił realizowanie wielu pomysłów, dzięki którym szkoła stała się znana w środowisku. Organizowaliśmy konkursy powiatowe, współpracowaliśmy z wieloma instytucjami i włączaliśmy się w wiele akcji ogólnopolskich. Otrzymaliśmy też wiele certyfikatów.” Był czas na refleksje i humor. Słowo, recytacja, śpiew i taniec nie tylko w wykonaniu uczniów oraz nauczycieli prezentowały kolejne dziesięciolecia funkcjonowania szkoły. Zaproszeni goście życzyli chodzieskiej Trójce realizacji zamierzonych celów i wielu sukcesów w dalszych latach. Jak podkreślali w swoich wystąpieniach Pani wicedyrektor Magdalena Umeniuk oraz burmistrz Jacek Gursz - Trójka to nie tylko mury i piękne zmiany wnętrza, ale to przede wszystkim tworzący jej „życie” pracownicy. Ta Szkoła zawsze miała wielkie szczęście do ludzi - podkreślali. Burmistrz Jacek Gursz dumnie podkreślał także, że od wielu lat związany jest z „Trójką”, do której także uczęszczał jego syn, a on sam był przez kilka lat przewodniczącym Rady Rodziców, a teraz ma ją w swojej „opiece”, jako burmistrz. Swoje życzenia wraz z kwiatami i upominkami na ręce dyrekcji złożyli wice Starosta – Julian Hermaszczuk – gratulując uczniom i nauczycielom pięknej akademii, przedstawiciele chodzieskich jednostek oświatowych, instytucji, delegacje, przedstawiciele Rady Miejskiej. Uroczystość zwieńczył słodki poczęstunek, którym był okolicznościowy tort oraz dla uczniów słodkie babeczki z chorągiewkami z jubileuszowym logo rozdawane przez przedstawicieli Rady Rodziców. Wszyscy przybyli otrzymali wydaną na pamiątkę obchodów jednodniówkę. Dla każdego ucznia przygotowano także okolicznościowy magnes z logo obchodów oraz kolorową smycz.

Dziękujemy wszystkim za udział w akademii, rodzicom za pomoc w organizacji imprezy, a gościom za wyrazy sympatii kierowane pod adresem społeczności szkolnej.