Search

Koronawirus COVID -19.

UWAGA RODZICE!

REKOMENDACJE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZE WZGLĘDU NA WYSOKĄ AKTYWNOŚĆ WIRUSÓW

RODZICU:

1Nie posyłaj przeziębionego i chorego dziecka do szkoły.


2Jeśli wróciłeś z terenów występowania koronawirusa i zaobserwowałeś objawy grypopodobne u siebie lub swoich bliskich, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoś się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

 

3Uwrażliw dziecko na częste, prawidłowe i skuteczne mycie rąk oraz przestrzeganie podstawowych zasad ochrony podczas kichania i kaszlu.

 

Pamiętaj!

Jeśli nie miało się kontaktu z osobą chorą,

nie ma powodu do obaw.

 

W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, na dziecko do 8 roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art.32 ust.1 lit.a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U.2017, poz.1368)

 

 

DYREKCJA SZKOŁY

INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO - czytaj PDF