Search

#4MINUTY cd.

W ramach zajęć dotyczących szeroko rozumianej profilaktyki nauczyciele wychowania fizycznego podjęli współpracę z Fundacją Ukryte Marzenia przystępując tym samym do realizowanego przez nią projektu „#4MINUTY”. Projekt ten odbywa się dzięki akcji prewencyjnej PZU - POMOC TO MOC. Celem projektu pt. ”#4MINUTY” jest przygotowanie najmłodszej społeczności do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń. Projekt ma na celu organizację warsztatów, z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu chodzieskiego. Od listopada do stycznia odbyły się zajęcia dla I grupy uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży, natomiast od lutego zajęcia rozpoczęła grupa druga i potrwają one przez 10 kolejnych tygodni. Zajęcia są prowadzone w taki sposób, aby zaciekawić „młodych ratowników”, a poprzez zabawową formę przekazać umiejętności praktyczne oraz wiedzę, która zlikwiduje barierę przed udzielaniem pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi. Życzymy zatem naszym uczniom wiele zapału w zdobywaniu tych cennych wiadomości i umiejętności.

Małgorzata Jeśko-Doręgowska