Search

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „Świetlik"

W związku z epidemią COVID-19 organizatorzy konkursu zdecydowali, że test dla klas 1-7 odbędzie się 22 września 2020 roku. Uczniowie napiszą konkurs na poziomach, na których zostali zgłoszeni do testu w marcu. Dla uczniów klas ósmych organizatorzy zaproponowali termin 18 czerwca 2020 roku. Nasza szkoła podjęła decyzję, że konkurs dla ósmoklasistów nie odbędzie się. Pieniądze zostaną zwrócone uczniom w dniu oddawania podręczników do biblioteki szkolnej.

Małgorzata Balicka