Search

Konsultacje.

Drodzy uczniowie!

Od poniedziałku 25 maja rozpoczynają się konsultacje dla ósmoklasistów według następującego harmonogramu:

Poniedziałek

Godz. 10.00  język polski – p. Mirosława Stube (s.12)

Godz. 11.00 język angielski – p. Tomasz Kornacki (s.10)

Wtorek

Godz. 10.00 matematyka – p. Michał Stefaniak (s. 11)

Godz. 11.00 język angielski – p. Katarzyna Kozakiewicz (s.10)

Środa

Godz. 10.00 język polski – p. Joanna Rewolińska (s.12)

Godz. 11.00 matematyka – p. Jacek Wiśniewski (s.11)

 

Uczniu,

§  Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych.

§  Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

§  Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

§  Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

§  W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

§  Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

§  Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

§  Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

§  Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

§  Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami wypożyczania książek – szkoła na pewno je zmieniła.