Search

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 – 26 czerwca 2020 rokuZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 – 26 czerwca 2020 roku

Informacja dla Społeczności Szkolnej

Kochani …

Tym razem nie uda nam się mieć wszystkiego …

 

Formuła zakończenia wyjątkowego roku szkolnego 2019/2020 zostaje zmieniona i dopasowana do obowiązującej na całym świecie izolacji społecznej. Mając na uwadze czas epidemiczny, bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej oraz rekomendacje GIS wszyscy spotkamy się online. Nie planujemy bezpośrednich spotkań wychowawców z uczniami, ani też pożegnania klas ósmych w dotychczas obowiązującej formule.

 Wyjątkowe czasy – inne zasady – bezpieczne zakończenie i pożegnanie.

W związku z powyższym wychowawca w umówionym czasie „spotka się” z uczniami przez program Microsoft Teams i podsumuje całoroczną pracę.

ŚWIADECTWA

-        Świadectwa dnia 26 czerwca 2020r. otrzymają jedynie uczniowie klas 8. W pierwszej kolejności, od godziny 10.00, podpiszą odbiór świadectwa w księdze ewidencyjnej w sekretariacie szkoły, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, a następnie wychowawca klasy złoży gratulacje i wręczy świadectwa ukończenia szkoły – wszystko z zachowaniem reżimu sanitarnego (analogicznie, jak na egzaminie ósmoklasisty);

-        Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie klas 8 odbiorą 31 lipca 2020r. w sekretariacie szkoły od godziny 10.00 zgodnie z przygotowanym harmonogramem i  zachowanym reżimem sanitarnym (analogicznie, jak na egzaminie ósmoklasisty);

-        Świadectwa dla klas 1-7 zostaną uroczyście wręczone na rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 – jeśli ktoś potrzebuje (np.: wyprowadza się z miasta, zmienia szkołę) – odbiera świadectwo w sekretariacie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego;

Przypomnienie:

-        11,12.06.2020 (czwartek, piątek) –  Boże Ciało, 12 – dzień wolny z kalendarza szkoły;

-        16, 17, 18.06.2020 – (wtorek, środa, czwartek) – egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych, nauczyciele pracują w zespołach egzaminacyjnych i nie prowadzą w tych dniach zdalnego nauczania;

-        26.06.2020 – zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Dyrekcja szkoły