Search

Egzamin ósmoklasisty.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w naszej szkole 53 uczniów. Mimo, że obowiązywały inne niż co roku obostrzenia - uczniowie byli optymistycznie nastawieni i odpowiedzialnie stosowali się do wymogów. Zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, do egzaminu mógł podejść wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Wymóg ten dotyczył również nauczycieli i wszystkich innych osób, przebywających w czasie egzaminów na terenie szkoły. Uczniowie zachowując odległości, kolejno w maseczkach wchodzili na teren szkoły, dokonując dezynfekcji rąk. Po wylosowaniu miejsca przez członka komisji - uczeń kierowany był do swojej ławki, gdzie mógł swobodnie i już bez maseczki przygotować się do pracy z testem - kolejno -we wtorek z języka polskiego, w środę z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Trzymamy kciuki za Waszw wysokie wyniki!

MJD