Search

Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Drodzy ósmoklasiści.

Przypominamy, że 31 lipca 2020 r. macie odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły według następującego harmonogramu:

 

- 930 klasa 8a  (kolejno A01, A02, A03...)

- 1030 klasa 8b ( kolejno B01, B02, B03...)

- 1130 klasa 8c (kolejno C01, C02, C03...)

Ustawiamy się przed wejściem do szkoły z zachowaniem odstępów i reżimu sanitarnego.

Prosimy zabrać ze sobą długopisy.