Search

Egzamin ósmoklasisty.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło w naszej szkole 53 uczniów. Mimo, że obowiązywały inne niż co roku obostrzenia - uczniowie byli optymistycznie nastawieni i odpowiedzialnie stosowali się do wymogów. Zgodnie z wytycznymi, opracowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, do egzaminu mógł podejść wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Wymóg ten dotyczył również nauczycieli i wszystkich innych osób, przebywających w czasie egzaminów na terenie szkoły. Uczniowie zachowując odległości, kolejno w maseczkach wchodzili na teren szkoły, dokonując dezynfekcji rąk. Po wylosowaniu miejsca przez członka komisji - uczeń kierowany był do swojej ławki, gdzie mógł swobodnie i już bez maseczki przygotować się do pracy z testem - kolejno -we wtorek z języka polskiego, w środę z matematyki, a w czwartek z języka obcego. Trzymamy kciuki za Waszw wysokie wyniki!

MJD

Czytaj więcej: Egzamin ósmoklasisty.

Wyniki konkursu matemartycznego "Kangur"

W tym roku szkolnym Kangur Matematyczny odbył się w innej formie niż zawsze.

Dzisiaj każdy z Was może sprawdzić, jak sobie na nim poradził.

Wszyscy uczniowie (z klas 2 - 7) którzy zgłosili się  do konkursu Kagur Matematyczny otrzymają we wrześniu układankę logiczną - czteroelementowy TANGRAM.

Życzę Wszystkim miłych wakacji.

Szkolny koordynator Michał Stefaniak.

Wyniki "Kangura"

Gratulacje „z łokcia"

 Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczniom, którzy wzięli udział w „Quizie o sporcie" on-line podczas obchodów „Wirtualnego Dnia Dziecka - sportowe wyzwania". Quiz- sprawdzał nie tylko wiedzę uczniów związaną ze sportową bazą szkoły i jej sukcesami, ale dzięki odpowiedziom uczniów wyraził też ich opinię, która będzie pomocna w ustaleniu potrzeb uczniów, a tym samym wytyczy kierunek pracy szkoły i nauczycieli wychowania fizycznego w przyszłym roku. Spośród niespełna 200 uczniów, którzy nadesłali odpowiedzi, zgodnie z zapowiedzią w Dzień Dziecka - rozlosowano sportowe upominki. Losowania dokonała Dyrektor Szkoły - Pani Hanna Lohr, a dzisiaj wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego - Małgorzatą Jeśko - Doręgowską wręczyła nagrody dwudziestu wylosowanym uczniom. Serdecznie wszystkim gratulujemy!

Czytaj więcej: Gratulacje „z łokcia"

Eko – akcja w „zdalnym” wymiarze…

Eko – akcja w „zdalnym” wymiarze…

W połowie maja ogłosiliśmy w naszej szkole EKO – AKCJĘ „dla lasu”. Z powodu trwającego nauczania na odległość nie mogły się odbyć w tym roku tradycyjne akcje, takie jak „Sprzątanie Świata” (22.04), ani inne związane z „Dniem bez śmiecenia” (11.05), czy „Międzynarodowym Dnie Rodziny” (15.05). Chcąc jednak zachęcić uczniów do dbania o przyrodę, a także tradycje i wartości – zaproponowaliśmy naszym „szkolnym rodzinom” weekendowy, rodzinny spacer „dla lasu” poprzez specjalne zaproszenie w formie animacji (https://biteable.com/watch/rodzinny-eko-spacer-dla-lasu-z-sp3-2561625?fbclid=IwAR0i74mmVhD7bkoWy2VruHjrAipHYgE8JKTlYCVUb11eHsxH2bJSvWOf4v0 )

Uczniowie korzystając całymi rodzinami z uroku i walorów lasu wspaniale odpowiedzieli na zaproszenie – pokazując przy tym wzorową postawę pomocnych i odpowiedzialnych osób. Swoje wyprawy i leśne „znaleziska” mali ekolodzy zaprezentowali w postaci foto-relacji.

Nasza akcja zdobyła również przychylność i pochwałę Nadleśnictwa Podanin, które w ramach współpracy i docenienia podjętej aktywności uczniów chodzieskiej „Trójki” ufundowała dziesięć drzewek. Zostały one rozlosowane spośród osób, które nadesłały zdjęcia z udziału w akcji - w miniony czwartek - przez przedstawiciela Nadleśnictwa Podanin – Panią Marzenę Kryzę na terenie szkoły. Na uczniów czekały piękne kasztanowce (losowanie udokumentowane jest na profilu FB szkoły). Po odbiór drzewek zgodnie z losowaną kolejnością zaprosiliśmy: Amelkę 5a, Julie 2b, Anastazję 5a, Olgę 2a, Weronikę 5c, Zosię 4a, Jakuba 7d, Laurę 5a, Olka 2a, Wojtka 1c oraz Anastazję z kl. 3b.

W piątek, 5 czerwca kasztanowce zostały odebrane o wskazanej godzinie przez wszystkich wyróżnionych z wielką radością i planami co do miejsc zasadzenia drzewek. Serdecznie gratulujemy Eko-postawy wszystkim uczestnikom akcji, a Nadleśnictwu Podanin za przekazane drzewka. Pozostaje nam tylko życzyć, aby się solidnie zakorzeniły i pięknie rosły…

 

Małgorzata Jeśko-Doręgowska

Czytaj więcej: Eko – akcja w „zdalnym” wymiarze…

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 – 26 czerwca 2020 rokuZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 – 26 czerwca 2020 roku

Informacja dla Społeczności Szkolnej

Kochani …

Tym razem nie uda nam się mieć wszystkiego …

 

Formuła zakończenia wyjątkowego roku szkolnego 2019/2020 zostaje zmieniona i dopasowana do obowiązującej na całym świecie izolacji społecznej. Mając na uwadze czas epidemiczny, bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej oraz rekomendacje GIS wszyscy spotkamy się online. Nie planujemy bezpośrednich spotkań wychowawców z uczniami, ani też pożegnania klas ósmych w dotychczas obowiązującej formule.

 Wyjątkowe czasy – inne zasady – bezpieczne zakończenie i pożegnanie.

W związku z powyższym wychowawca w umówionym czasie „spotka się” z uczniami przez program Microsoft Teams i podsumuje całoroczną pracę.

ŚWIADECTWA

-        Świadectwa dnia 26 czerwca 2020r. otrzymają jedynie uczniowie klas 8. W pierwszej kolejności, od godziny 10.00, podpiszą odbiór świadectwa w księdze ewidencyjnej w sekretariacie szkoły, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, a następnie wychowawca klasy złoży gratulacje i wręczy świadectwa ukończenia szkoły – wszystko z zachowaniem reżimu sanitarnego (analogicznie, jak na egzaminie ósmoklasisty);

-        Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie klas 8 odbiorą 31 lipca 2020r. w sekretariacie szkoły od godziny 10.00 zgodnie z przygotowanym harmonogramem i  zachowanym reżimem sanitarnym (analogicznie, jak na egzaminie ósmoklasisty);

-        Świadectwa dla klas 1-7 zostaną uroczyście wręczone na rozpoczęciu roku szkolnego 2020/2021 – jeśli ktoś potrzebuje (np.: wyprowadza się z miasta, zmienia szkołę) – odbiera świadectwo w sekretariacie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego;

Przypomnienie:

-        11,12.06.2020 (czwartek, piątek) –  Boże Ciało, 12 – dzień wolny z kalendarza szkoły;

-        16, 17, 18.06.2020 – (wtorek, środa, czwartek) – egzaminy ósmoklasisty – dni wolne od zajęć dydaktycznych, nauczyciele pracują w zespołach egzaminacyjnych i nie prowadzą w tych dniach zdalnego nauczania;

-        26.06.2020 – zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

Dyrekcja szkoły