Search

Sportowiec ROKU SZKOLNEGO 2016/2017.

Przez cały rok szkolny było wiele okazji i możliwości do reprezentowania szkoły w konkursach, akcjach i zawodach- do czego zawsze gorąco uczniów – my nauczyciele - zachęcamy, a także staramy się wspierać w podjętych wyzwaniach. Takich reprezentantów SP3 było też sporo na arenie sportowej w zawodach szkolnych, gminnych i powiatowych, na których odnosili oni sporo sukcesów – promując w ten sposób swoją szkołę w środowisku. Nauczyciele wychowania fizycznego chcąc jeszcze bardziej zmotywować uczniów do aktywności sportowej ogłosili konkurs na „Sportowca Szkoły”. Konkurs miał być jednocześnie formą docenienia uczniów, którzy nie tylko odnoszą najlepsze wyniki, ale także reprezentują szkołę na zawodach najczęściej, a swoją aktywnością i pasją do sportu – również poza szkołą – zachęcają do aktywnego trybu życia innych. Uczniowie mogli dodatkowo wykonać o sobie plakaty – przedstawiające ich sukcesy i sportowe pasje. Zespół nauczycieli wychowania fizycznego spośród wszystkich wytypowanych lub zgłoszonych kandydatów – wyłonił tegorocznych zwycięzców, którymi zostali: Patrycja Doręgowska z kl. 6c i Jakub Małkowski z kl. 5b. Serdecznie gratulujemy. Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców wręczono uczniom w dniu zakończenia ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 w obecności Pani wice Dyrektor, Magdaleny Umeniuk oraz wychowawców klas.

Małgorzata Jeśko-Doręgowska