Search

21 lutego Dzień Języka Ojczystego

W tym roku szkolnym na lekcjach języka polskiego często przewija się hasło „Każdego dnia jest Dzień Języka Ojczystego” – tytuł innowacji . 22 lutego miał być wyjątkowym dniem świętowania wiedzy o języku polskim w formie rywalizacji o tytuł Mistrza Języka Polskiego. Niestety sytuacja zmusiła nas do przeniesienia obchodów do sieci. W formie on line uczniowie rozwiązywali testy, odpytywali siebie wzajemnie, grali z koło fortunny, redagowali hasła reklamujące dbałość o język- pomysłom nie było końca. Nagrodami były oczywiście oceny celujące i bardzo, ale również satysfakcja, że z tym jednym z najtrudniejszych języków świata można sobie tak dobrze radzić. Zdjęcia są próbką fotorelacji z zajęć a hasło klasy 4c „ W Dzień ( ale nie tylko) Języka Ojczystego, dbaj o nasz język Koleżanko, Kolego” przykładem pomysłowości najmłodszych uczestników obchodów tego dnia.

Dziękuję nauczycielom i uczniom za zaangażowanie – Joanna Winiecka

DZIEŃ Z EKONOMIĄ!!!

W piątek 19.02.2021 mieliśmy okazję poszerzać nasze ekonomiczne horyzonty. W klasach czwartych w ramach lekcji wychowawczych zastanawialiśmy się nad tematyką oszczędzania oraz korzyści płynących z pewnego rodzaju samodyscypliny. Wspomnieliśmy przy tej okazji sławny eksperyment z piankami https://www.youtube.com/watch?v=y5DzAtMlgXc oraz płynące z niego wnioski. W klasach piątych rozmawialiśmy o podatkach. Powiedzieliśmy sobie pokrótce o różnego rodzaju zobowiązaniach finansowych, które obywatele mają wobec kraju oraz o realizowanych z tych środków usługach. Wprowadziliśmy też termin polityki fiskalnej, aby uzmysłowić sobie, że podatki są również pewnego rodzaju instrumentem, którym władza może wpływać na stan gospodarki. W klasach szóstych zastanawialiśmy się nad zjawiskiem biedy na świecie oraz jej przyczynami. Wspomnieliśmy o takich czynnikach jak konflikty zbrojne, klimat i dostęp do edukacji. Powiedzieliśmy sobie trochę na temat wysokiego przyrostu naturalnego na świecie i płynących z niego konsekwencji. Zapoznaliśmy się też z terminem gospodarki centralnie sterowanej, próbując zrozumieć, dlaczego się ona nie sprawdza. W klasach siódmych i ósmych pochyliliśmy się nad zjawiskiem inflacji. Mówiliśmy trochę o wartości pieniądza i o tym, od czego ona zależy. Staraliśmy się również zrozumieć, jak bardzo decyzje polityczne wpływają na sytuację gospodarczą kraju.

JD

Ślubowanie najmłodszych uczniów naszej szkoły!

Tradycją naszej szkolnej biblioteki jest przyjęcie do grona czytelników uczniów klas pierwszych. Również w tym roku zaproponowano najmłodszym to uroczyste wydarzenie. Jednakże przebiegało ono inaczej niż dotychczas. Aby zachować właściwy dystans między osobami, spotkania odbyły się w salach lekcyjnych, a nie, jak to zawsze bywało w bibliotece. Przybierając postać Czerwonego Kapturka i Smoka Wawelskiego zaprezentowałyśmy dzieciom krótki i wesoły program artystyczny oraz pogadankę na temat poszanowania książek i zalet płynących z czytania. Po uroczystym pasowaniu i przyjęciu uczniów do braci czytelniczej, wszyscy jednogłośnie obiecali, że będą czytać i szanować książki. Na zakończenie spotkania, pierwszoklasiści otrzymali zakładkę z prośbami książki, pamiątkowy dyplom i słodką niespodziankę z koszyczka Czerwonego Kapturka. Uroczystość przebiegała w radosnej atmosferze. Zarówno słuchaczom, jak i postaciom z bajek przyniosła dużo zadowolenia i satysfakcji.

KG, IK.

KAŻDY JEST KREATYWNY I POSIADA PIERWIASTEK TWÓRCZY

„Kreatywność budzi w nas muzyka - Muzogramowa przygoda dla nauczyciela i dla smyka!” to ogólnopolski projekt edukacyjny zorganizowany przez Muzykącik – muzyczny kącik inspiracji, który rozpoczął się w naszej szkole już we wrześniu na początku roku szkolnego 2020/2021r., a realizowany jest w klasach I- III na zajęciach rozwijających kreatywność. Na każdy miesiąc wyznaczony został jeden utwór muzyczny wyłącznie z muzyki klasycznej, który starannie został dobrany tak, by odpowiadać tematyce, która w danym miesiącu towarzyszy realizacji zajęć. Uczniowie realizują scenariusz zajęć z muzogramem przygotowanym na konkretny miesiąc – są to znaki graficzne odpowiednio uszeregowane, opracowane do danego utworu muzycznego i kreślone zgodnie z jego przebiegiem, co pozwala dosłownie widzieć przebieg dzieła muzycznego. Do tego uczniowie podejmują się różnych rodzajów aktywności muzycznych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi dydaktycznych: orzechów, kasztanów, kubeczków, płatków kosmetycznych czy zwykłych kartek, a sami także są współtwórcami wielu działań muzycznych. Dzięki tak bliskiemu obcowaniu z muzyką mogą doświadczyć na sobie jej pozytywnego wpływu, jak muzyka kształtuje wrażliwość, poczucie rytmu, wspomaga pamięć i koncentrację, uczy współpracy i przede wszystkim poprzez zabawę uczniowie doświadczają samozadowolenia oraz samokształcenia. We wrześniu uczniowie pracowali z utworem Contradanza nr 3 L. van Beethovena, w październiku „Jesień” cz.3, fragment ze zbioru „Cztery Pory Roku” A. Vivaldiego, w listopadzie „Pizzicato” Leo Delibes’a, w grudniu „Taniec Cukrowej Wieszczki” z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego, a w styczniu z Polką „Tritsch – Tratsch” J. Straussa II. Przed nimi praca z utworem „Taniec niemiecki nr 6” L. van Beethovena. I już tylko zostaną cztery scenariusze muzycznej przygody do zrealizowania.

Małgorzata Jaroszyk

Serdeczność nie tylko w WALENTYNKI

Za oknami nadal biały śnieg i mroźne powietrze, ale dzisiaj - z okazji WALENTYNEK nie zabrakło również ciepłych serc.

Była tematyczna gazetka, watentynkowa poczta wśród najmłodszych, którzy obdarowali się pięknymi kartkami i lizakami. Samorząd Szkolny zadbał i o skrzynkę na Walentynki, aby mniej odważni - mogli przesłać życzenia anonimowo, a które ozdobią "ściankę samorządu". Czym są WALENTYNKI? Odpowiedzi szukano i podczas zdalnej lekcji, na której można było podzielić się refleksjami dotyczącymi święta przypadającego 14 lutego oraz złożyć życzenia całej klasie. Spotkania były okazją do rozmów o szacunku do siebie i kulturze wypowiedzi. Mówiono także o ważności sprawiania sobie symbolicznych przyjemności, którymi są także dobre słowa, pochwały i komplementy, np. "Lubię z Wami spędzać czas", a które zbyt rzadko wypowiadamy. Mamy nadzieję, że takie lekcje nie będą tylko pamiątkową, czerwoną kartką, ale przede wszystkim świadomą serdecznością wobec innych.

MDJ