,,Jestem bezpieczny. Mówię NIE!”

  • Drukuj

,,Jestem bezpieczny. Mówię NIE!” to konkursowe hasło na ulotkę, które w październiku skierowaliśmy do uczniów klas 7 i 8. Organizatorem konkursu była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Chodzieży i Komenda Powiatowa Policji w Chodzieży. Konkurs objęty był honorowym patronatem Starosty powiatu chodzieskiego. Zadaniem konkursowym było przygotowanie autorskiej ulotki na temat profilaktyki stosowania dopalaczy, narkotyków, środków odurzających, a także bezpieczeństwa w sieci. W czwartek, 17 grudnia 2020 r. w Powiatowej Komendzie Policji, zwycięzca etapu szkolnego - Jakub Matysiak z klasy 8b odebrał nagrodę na zajecie III miejsca na etapie powiatowym. Brawo Kuba! Serdecznie gratulujemy!

Barbara Pilarska