Search

Dzień bezpiecznego internetu

Bezpieczni w sieci

5 lutego 2021 r. w naszej szkole był Dniem bezpiecznego Internetu. Uczniowie po raz kolejny byli edukowani w zakresie bezpiecznego i efektywnego korzystania z nowoczesnych mediów elektronicznych. Posiedli wiedzę o zagrożeniach, jakie niesie Internet. Dowiedzieli się, jak zachować się w krytycznej sytuacji. Uczyli się zasad bezpiecznego używania Internetu. W czasie lekcji z wychowawcami podkreślano fakt, że nie można ufać osobom znanym wyłącznie z Internetu. Wiedzę tę najmłodsi  uczniowie klas I – III zgłębiali poznając kreskówkę „Sieciaki”. Czwartoklasiści  uczyli się bezpieczeństwa w sieci oglądając filmiki    „ 3…2…1… Internet”. Uczniowie z 4b stworzyli swój „Kodeks zachowania się w Internecie”. Celem lekcji realizowanych w klasach piątych i szóstych było zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo uzależnienia od telefonu komórkowego. Siódmoklasiści rozważali problem uzależnienia się od portali społecznościowych. Najstarsi uczniowie w tym dniu spotkali się przez aplikację Teams z nadkom. Elżbietą Żulewską. Tematyka spotkania dotyczyła również przewodniego tematu dnia – zagrożeniami w sieci. Pani Żulewska szeroko omówiła problem cyberprzemocy, stalkingu. Ósmoklasiści poznali przepisy prawne zawarte w Kodeksie Karnym związane cyberprzestrzenią i sankcjami za czyny karalne.
Nasz szkolny Dzień Bezpiecznego Internetu był dniem budowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska on-line.
Pamiętajmy:
Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta.

 

                                                                                                          Barbara Pilarska