Search

Ważne spotkanie

W piątek, 12 lutego uczniowie klas siódmych spotkali się przez aplikację Teams z Panią nadkom. Elżbietą Żulewską. Tematem spotkania było szeroko pojęte „Bezpieczeństwo w sieci”.  Prowadząca omówiła negatywne zachowania młodzieży w sieci z jakimi się spotyka w swojej codziennej pracy. Wskazała, że najczęstszymi jest cyberprzemoc. Cyberprzemoc to seria agresywnych zachowań, celowo i regularnie skierowanych przeciwko bezbronnej osobie. Najpopularniejsze formy agresji elektronicznej to:

·         włamania na pocztę elektroniczną, komunikatory w celu rozpowszechnienia kompromitujących materiałów

·         rozsyłanie dyskredytujących wiadomości

·         konstruowanie ośmieszających i poniżających witryn internetowych

·         zbierania informacji o danej osobie, które zostają wykorzystane następnie do zastraszania, poniżania ofiary on-line

·         kradzież tożsamości w sieci internetowej, podszywanie sie pod określoną osobę.

Wszystkie omawiane zachowania podparte były zapisami w Kodeksie Karnym. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się również jak nie zostać ofiarą agresji:

1.      Należy chronić swoją prywatność - nie tylko poprzez ograniczone udostępnianie danych osobowych osobom obcym, ale również przez stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń, programów antywirusowych.

2.      Nie powinno się udostępniać swoich haseł ani loginów. Ważne jest również, aby nie były one łatwe do odgadnięcia. Błędem jest ponad to zapisywanie haseł czy ważnych informacji służących do komunikacji w Internecie - ponieważ mogą one trafić w niepowołane ręce. Hasła są zazwyczaj na tyle krótkie, że z powodzeniem można je zapamiętać i nie narażać się na nieprzyjemności związane z ich przechwyceniem przez osoby do tego niepowołane.

3.      Podejrzane e-maile oraz wiadomości od nieznanych osób o niepokojącej treści należy pozostawiać bez odpowiedzi. 

4.      Nie warto wdawać się w kłótnie ani pozwolić na sprowokowanie się do wymiany obelg. Należy starać się unikać takich miejsc w Internecie, gdzie pojawia się agresja i przemoc.

5.      Jeśli ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc w sieci, zabezpiecz dowód( sms, post, zrób scan).

6.      O niepokojących zdarzeniach powiedz rodzicowi, w szkole wychowawcy, pedagogowi.

Mamy nadzieję, że nauka płynąca ze spotkania z Panią Elżbietą Żulewską uchroni Was przed zagrożeniami płynącymi z niewłaściwego „bycia” w sieci.

 

Bądźcie bezpieczni i rozważni!

                                                          

                                                                                                          Barbara Pilarska