Search

Ślubowanie najmłodszych uczniów naszej szkoły!

Tradycją naszej szkolnej biblioteki jest przyjęcie do grona czytelników uczniów klas pierwszych. Również w tym roku zaproponowano najmłodszym to uroczyste wydarzenie. Jednakże przebiegało ono inaczej niż dotychczas. Aby zachować właściwy dystans między osobami, spotkania odbyły się w salach lekcyjnych, a nie, jak to zawsze bywało w bibliotece. Przybierając postać Czerwonego Kapturka i Smoka Wawelskiego zaprezentowałyśmy dzieciom krótki i wesoły program artystyczny oraz pogadankę na temat poszanowania książek i zalet płynących z czytania. Po uroczystym pasowaniu i przyjęciu uczniów do braci czytelniczej, wszyscy jednogłośnie obiecali, że będą czytać i szanować książki. Na zakończenie spotkania, pierwszoklasiści otrzymali zakładkę z prośbami książki, pamiątkowy dyplom i słodką niespodziankę z koszyczka Czerwonego Kapturka. Uroczystość przebiegała w radosnej atmosferze. Zarówno słuchaczom, jak i postaciom z bajek przyniosła dużo zadowolenia i satysfakcji.

KG, IK.