Search

DZIEŃ Z EKONOMIĄ!!!

W piątek 19.02.2021 mieliśmy okazję poszerzać nasze ekonomiczne horyzonty. W klasach czwartych w ramach lekcji wychowawczych zastanawialiśmy się nad tematyką oszczędzania oraz korzyści płynących z pewnego rodzaju samodyscypliny. Wspomnieliśmy przy tej okazji sławny eksperyment z piankami https://www.youtube.com/watch?v=y5DzAtMlgXc oraz płynące z niego wnioski. W klasach piątych rozmawialiśmy o podatkach. Powiedzieliśmy sobie pokrótce o różnego rodzaju zobowiązaniach finansowych, które obywatele mają wobec kraju oraz o realizowanych z tych środków usługach. Wprowadziliśmy też termin polityki fiskalnej, aby uzmysłowić sobie, że podatki są również pewnego rodzaju instrumentem, którym władza może wpływać na stan gospodarki. W klasach szóstych zastanawialiśmy się nad zjawiskiem biedy na świecie oraz jej przyczynami. Wspomnieliśmy o takich czynnikach jak konflikty zbrojne, klimat i dostęp do edukacji. Powiedzieliśmy sobie trochę na temat wysokiego przyrostu naturalnego na świecie i płynących z niego konsekwencji. Zapoznaliśmy się też z terminem gospodarki centralnie sterowanej, próbując zrozumieć, dlaczego się ona nie sprawdza. W klasach siódmych i ósmych pochyliliśmy się nad zjawiskiem inflacji. Mówiliśmy trochę o wartości pieniądza i o tym, od czego ona zależy. Staraliśmy się również zrozumieć, jak bardzo decyzje polityczne wpływają na sytuację gospodarczą kraju.

JD